Bransjeløsninger

OKI-løsninger for utdanningssektor


Toppbanner for utdanning

Dagens skoler og universiteter må overholde strenge standarder samtidig som budsjettene innskrenkes. 


Samtidig ønsker både lærere og elever å ta i bruk ny teknologi, og undersøkelser viser at bruk av farge gir bedre læring og økt deltakelse. 


Når enhetsfleksibilitet og tilgjengelighet hele døgnet blir en del av hverdagen, blir kostnadseffektiv digital utskrift, dokumentstyring og tilgjengelighet en viktig del av læringen og produksjonen av opplæringsmateriell.

Sentrale utfordringer

  • Detaljerte elevsøknader og regelmessige prøver er viktige prosesser, men dette kan være tidkrevende og dyrt.
  • Ansatte i utdanningssektoren må kontinuerlig overvåke og avlegge regnskap for utgifter. Fleksible fakturasystemer må være tilkoblet for å kunne skrive ut, kopiere og skanne på elevkontonivå
  • Det er økende forventninger om at skoler og universiteter skal benytte seg av den nyeste teknologien, inkludert neste generasjons sky- og mobilløsninger, samtidig som både elever og lærere forventer å kunne bruke sine egne enheter på utdanningsstedet.
  • Skrivere og utskrift blir ofte oversett når skoler planlegger for redusert karbonutslipp, noe som betyr at de går glipp av muligheter til å redusere strømforbruk og utgifter.

Slik kan OKI bidra til å forbedre virksomheten

Skriv ut, sett karakter på, evaluer og behandle dokumenter for innskrivning og evaluering på en effektiv måte

Regelmessige prøver gir en målrettet læring og vurderer elevenes kunnskap, men er ofte tidkrevende og kan kreve dyre forhåndsutskrevne skjemaer.


Programvaren for setting av karakterer for utdanningssektoren for MFP-er er enkel å konfigurere og godt egnet for innskrivningsprosesser, evaluering og innskrivning av nye elever. Programvaren gjør det enkelt å skrive ut, skanne og sette karakterer på individuelle prøver, noe som sparer tid og kostnader og danner en mer detaljert vurdering av elevenes prestasjoner.  

Ha kontroll på avdelingens utgifter

Utdanningsbudsjettet er svært stramt og ansatte må overvåke og avlegge regnskap på avdelingsnivå. 


Dette kan medføre at man må begrense brukerrettigheter og implementere volumbegrensninger via et utskriftsstyringssystem. På universiteter kan et system for utskriftsparti begrense studentenes utskriftsvolumer etter tilgjengelig kreditt. 


Smart MFP-paneler fungerer også som et grensesnitt for å gjennomgå utskriftskøer og overvåke brukerkvoter, kortlesere kan fungere som autentiseringsenheter mens skrivere har funksjon for QR-kodeetiketter som kan leses av med smarttelefoner.

Koble ytelse til nyskapende teknologi

Trenden med egen enhet fører til at elever på skoler og universitetsstudenter bruker egne bærbare datamaskiner, nettbrett og smarttelefoner til å åpne dokumenter og informasjon, dette reduserer IT-kostnader og gir økt brukerengasjement. 


OKI-enheter som er klargjort for Google Cloud Print og AirPrint muliggjør utskrift på farten.

 

Når læreren eller professoren kan lagre dokumenter i skyen slik at elevene kan skrive ut dokumentet selv ved behov fra en smart MFP, får du en mer kostnadseffektiv løsning enn ved utskrift av flere kopier. Det reduserer avfall og forsinkelser. 

Sørg for reduserte kostnader og gjør utskriften mer bærekraftig med miljøtiltak

Mange skoler og universiteter kan gjøre innsparinger ved å ta i bruk en mer miljøvennlig utskriftsmetode. 


De energieffektive funksjonene i OKI-enhetene inkluderer Dvalemodus som reduserer strømforbruket til det helt minimale, og Auto-power off som slår av enheten automatisk etter en viss tid med inaktivitet. 


Det er også mulig å redusere driftskostnader ved å bytte til sort/hvitt og tosidig utskrift som standard, og ta i bruk administrerte dokumentløsninger.

Kort om fordelene

  • Gjør setting av karakterer og innskrivning mer effektivt, reduser kostnader for utskrift og forhåndsutskrevne skjemaer og få bedre innsikt og forståelse for elevenes prestasjoner.
  • Ta kontroll over utskriftskostnadene, overvåk og avlegg regnskap på avdelingsnivå
  • Skybasert lagring og on-demand mobilutskrift via OKI-enheter bidrar til kostnadseffektiv dokumentstyring og gir elevene muligheten til å bruke sine egne enheter.
  • Ved å kombinere administrerte dokumentløsninger med miljøvennlige utskriftsapplikasjoner får du redusert strømforbruk og kostnadseffektiv utskrift.   

Be om rådgivning

Ikke nøl med å kontakte oss hvis du trenger mer informasjon eller vil bestille en avtale med en av våre eksperter.

Ta kontakt med OKI

linkedin twitter youtube instagram