Matriseskrivere

United Bank/ Absa Bank

En av de største leverandørene av bank- og finanstjenester i Sør-Afrika


United Bank / ABSA Bank oppnår enhetlig kundeservice med OKI-skrivere

logo
Etter diverse fusjoner og oppkjøp hadde United Bank / ABSA Bank vokst til mer enn 1000 filialer og ca. 46 000 ansatte. Hver bank som hadde blitt innlemmet i organisasjonen, hadde sin egen plattform og teknologi. Det var nødvendig med en egnet løsning som kunne samle organisasjonens IT-drift, inkludert utskriftsfasiliteter for kasserere. Plattformen som ble valgt, krevde en effektiv skriver som kunne håndtere flere arkstørrelser for fremre mating og utmating, bruk av permanent blekk, utskrift av tredobbelt karbonpapir og hele sjekker. Bankens teknologipartner anbefalte OKI, og man kom frem til tre mulige kandidater blant OKIs skrivere. OKIs ML6300FB utmerket seg i evalueringsprosessen og er nå installert ved 9000 av bankens kassererpulter over hele Sør-Afrika. Banken rapporterer om at gjennomsnittlig tid mellom utskriftsfeil er mer enn 160 % bedre enn konkurrerende modeller.
 
«I løpet av de tre årene siden implementeringen har ASBA spart 18 millioner rand ved å velge OKI fremfor andre utskriftsløsninger.» – Harry van Staden, driftsleder, ABSA
 
Last ned hele kundehistorien for å finne ut hvordan OKI hjalp United Bank / ABSA Bank med å øke hastigheten, påliteligheten og kvaliteten i kundeservicen.

Ta kontakt med OKI

linkedin twitter youtube

©1995-2020 Oki Europe Ltd.