Fargemultifunksjonsskriver

Safetykleen

Safetykleen er verdens ledende leverandør av overflatebehandling og kjemiske applikasjonstjenester.


OKI leverer on-demand utskrift av etiketter i fullfarge til Safetykleen

Toysrus
Det er viktig for Safetykleen å kunne håndtere kjemikaliene på en sikker måte og eventuelt farlig avfall som genereres i driftsprosessen. Derfor må materialer merkes riktig når de transporteres – historisk har dette vært en komplisert, kostbar og tidkrevende prosess.  Safetykleen brukte ulike etikettyper med forhåndsdefinerte felt der selskapets representanter kunne skrive inn detaljerte opplysninger om bestillingsnumre. Dette var svært kostbart. Safetykleen implementerte den nyeste Microsoft Dynamics AX CRM-løsningen for å kunne tilby Enterprise Resource Planning (ERP), og støtte en mobilapp som gjorde det mulig for serviceteamet å utføre tjenestene på en mobilenhet. Safetykleen henvendte seg deretter til etikettleverandøren DURA-ID. DURA-ID har et omfattende utvalg av kjemiske etiketter som inkluderer en rekke forhåndstrykte etiketter og etiketter som kan skrives ut av brukeren, for viktig informasjon om identifikasjon, transport og farevarsel. DURA-ID måtte samarbeide med en etablert leverandør av utskriftsløsninger som også kunne følge BS5609, for å kunne levere riktig utskriftsfunksjon. Safetykleen hadde behov for både etikettutskrift og for mer generelle kontorutskrifter. Safetykleen har nå bestilt totalt 24 ES7470-enheter og 26 ES7411-skrivere som skal installeres på hovedkontoret og ytterligere 18 avdelingskontorer. De bruker OKI Managed Print Services (MPS), som gjør det mulig for dem å betale en standard flat sats for farge- og sort/hvitt-utskrift. Den elektroniske programvaren til OKI henter automatisk toner- og trommelnivåene fra skriverne, og når det er behov for mer rekvisita, bestiller maskinen det automatisk på nytt. Det er en praktisk og kostnadseffektiv tilnærming, og det gjør også at Safetykleen kan budsjettere mer effektivt.

«Løsningen DURA-ID og OKI har levert til oss, har endret hele vår tilnærming til merking og utskrift. I dag har vi ikke lenger behov for å kjøpe inn forhåndstrykte etiketter, eller skrive detaljer og beskrivelser på dem for hånd. Den nye prosessen er mye raskere og mer kostnadseffektiv. Vi har full tillit til kvaliteten på merkingen, og når vi frigjør tid for kunderepresentantene, gjør det virksomheten vår smidigere.» – John Clark, leder for serviceautomatisering i Storbritannia, Safetykleen.
 
Last ned hele kundehistorien for å finne ut hvordan OKI kunne oppfylle Safetykleens unike krav ved hjelp av sine multifunksjonsskrivere og Managed Print Services-løsningen.

Ta kontakt med OKI

linkedin twitter youtube instagram

©1995-2020 Oki Europe Ltd.