<Avviklet: > DICOM – Medisinske skrivere

C910DM


  • C910DM_hero_left
  • C910DM_front
  • C910DM_front_2nd_tray_HCF

Når C910 DM A3 farge- og DICOM-innebygd sort/hvitt-skriver er koblet til medisinsk avbildningsutstyr gir den ikke-diagnostiske bilder av høy kvalitet på et bredt utvalg av medier. Også egnet til dagligdagse utskriftsjobber i A4-/A3-format, for eksempel brev, skjemaer og medisinske rapporter.

Ta kontakt med OKI

linkedin twitter youtube

©1995-2019 Oki Europe Ltd.