Vilkår for bruk

OKI tilbyr dette nettstedet som en tjeneste til deg. Når du bruker nettstedet og informasjonen på det, betyr det at du godtar vilkårene for bruk på denne siden.


Nettstedets omfang

Dette nettstedet er ment å være nyttig for våre eksisterende og potensielle kunder og leverandører samt brukere av produktene våre i Europa. Hvis du vil ha informasjon om personvern for OKI i landet du bor i, bekrefter du med landsvelgeren på nettstedet til det lokale OKI-driftsselskapet. Hvis du ikke befinner deg i Europa, kan du bruke koblingene som er tilgjengelige på dette nettstedet for det verdensomfattende hovedkvarteret:

www.okidata.com >

www.oki.co.jp >

Status for informasjon og ansvarsbegrensning

Vi prøver å holde informasjonen på dette nettstedet oppdatert, men kan ikke love at alt faktisk vil være helt nøyaktig eller oppdatert til enhver tid. Nærmere bestemt kan det hende at bestemte produkter eller tjenester ikke er tilgjengelige der du bor. Hvis du vil bekrefte statusen for bestemt informasjon, kan du kontakte det lokale driftsselskapet via landsvelgeren på hver side på nettstedet.

All produktinformasjon på dette nettstedet skal anses som foreløpig og kan endres når som helst. Den bør alltid bekreftes før en bestilling legges inn. Ingen informasjon på dette nettstedet må behandles som et tilbud, garanti eller noen som helst form for kontrakt.

OKI er ikke ansvarlig for eventuelle tap eller skader som oppstår gjennom å stole på informasjon på nettstedet eller programvare som er lastet ned fra nettstedet, uansett om det er et resultat av OKIs uaktsomhet eller ikke. Les derfor all informasjon nøye. Denne erklæringen er underlagt gjeldende lovgivning og har ingen innvirkning på ansvar OKI kan ha i henhold til Storbritannias lover når det gjelder dødsfall eller personskader som er et resultat av selskapets forsømmelse.

OKI har under ingen omstendigheter ansvaret for indirekte eller konsekvensmessige tap, inkludert (som ikke-eksklusive eksempler) avbrudd i forretningsdriften eller tap av fortjeneste.

Bruk av informasjonskapsler

Du finner en forklaring på våre innstillinger for informasjonskapsler og hvordan du endrer dine egne innstillinger for informasjonskapsler på

personvernsiden.

Nedlasting av programvare

OKI eller tilhørende lisensgivere eier opphavsretten til all programvare som er tilgjengelig for nedlasting fra dette nettstedet. Du kan ikke bruke programvaren med mindre du godtar betingelsene i lisensavtalen som gjelder for den, som vises som en del av installasjonsprosessen.

Programvare kan bli skadet i overføringen, og bruk av slik programvare skjer på eget ansvar.

Opphavsrett i tekst og bilder

Opphavsretten til all tekst og alle bilder på dette nettstedet tilhører OKI Europe Limited eller tilhørende lisensgivere. Du kan vise den, laste den ned og skrive den ut for egen referanse, og for distribusjon utelukkende internt i din egen organisasjon, men kan ikke endre eller gjøre ytterligere bruk av den eller kopiere den til en annen person, eller ta den i bruk kommersielt på noen som helst måte, uten spesifikk skriftlig tillatelse fra OKI.

Varemerker og produkter som er navngitt i forbindelse med tredjepartsprodukter

OKI, OKI-logoen, OKIPAGE, OKIFAX, OKIOFFICE og MICROLINE er registrerte varemerker for OKI Electric Company Limited og brukes under lisens av OKI Europe og tilhørende datterselskaper.

Følgende er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører tredjeparter:

Microsoft og Windows (samt utgaver og versjoner av Windows som Windows 95, 98, 2000, NT, XP og så videre): Microsoft Corporation.

iPad, iPhone, iPod og iPod touch er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. AirPrint og AirPrint-logoen er varemerker for Apple Inc.

Disse og andre varemerker for tredjepart brukes på dette nettstedet kun til å henvise til varemerkeeieren eller dennes produkter. Bruken innebærer ingen tilknytning mellom OKI eller OKIs produkter og varemerkeeieren eller dennes produkter, og den betyr heller ikke at OKI støtter produktene fra varemerkeeieren.

Hvis et OKI-produkt er beskrevet på dette nettstedet som beregnet for bruk, eller kompatibelt, med et produkt fra tredjepart, innebærer ikke denne beskrivelsen at OKIs produkt støttes av eller på noen som helst måte er godkjent av tredjeparten.

Linker

Du kan kun koble til dette nettstedet hvis koblingen åpner den tillatte siden på OKIs nettsted i et nytt og uavhengig vindu, uten at noen ramme, sidestolpe, flytende vindu eller annen tekst eller andre bilder som ikke er opprettet av OKI, vises samtidig som vår side. En kobling som ikke oppfyller dette vilkåret, innebærer et brudd på nettstedets opphavsrett.

Noen av koblingene som er tilgjengelige for deg på dette nettstedet, fører deg til nettsteder drives av tredjeparter. OKI har ingen kontroll over disse nettstedene. OKI har ikke ansvaret for noe du finner der eller noe som skjer der. Hvis du skal kunne bruke nettsteder fra tredjepart, kan det hende du må godta nettstedsoperatørens vilkår, og disse kan være tilgjengelige fra ankomstpunktet eller ikke. Din bruk av nettstedet er uansett underlagt din godkjennelse av eventuelle vilkår operatøren har angitt.

Gjeldende lov

Disse vilkårene for bruk er underlagt lovene i England, og domstolene i England og Wales har eksklusiv jurisdiksjon ved eventuelle tvister som oppstår på grunnlag av tolkning av lovene eller din bruk av nettstedet.

[Vilkår revidert 26-05-2012]

Ta kontakt med OKI

linkedin twitter youtube

Copyright ©1995–2018 Oki Data corporation. All rights reserved.