Hvordan du kan beskytte deg mot forfalskning


støttebanner
Det er bevist at forfalsket rekvisita er farlig, og at slikt forfalsket utstyr er en krenkelse av åndsverksrettigheter. OKI introduserer for din egen sikkerhets skyld en ny hologrametikett for originalemballasjen vår.

Hva er forfalskede utskriftsforbruksvarer?

  • Forfalskning kan være etterligning av emballasje eller produkter som selges som originalvare produsert av den opprinnelige utstyrsfabrikanten (OKI).
  • Forfalskede produkter er ofte produsert under dårlige forhold, og salgsinntektene er ofte forbundet med organisert kriminalitet og terrorisme
  • Forfalsket rekvisita kan være en stor trussel for din personlige helse og sikkerhet, arbeidsmiljøet ditt og investeringen du har lagt i skriveren din
  • Det er ulovlig å vel vitende selge, eie, bruke eller distribuere forfalsket rekvisita  
  • Kjøp alltid originale OKI-forbruksvarer fra en autorisert OKI-forhandler

Hvordan kan OKIs nye hologram bidra til å beskytte deg?

Den nye hologrametiketten inneholder en rekke viktige sikkerhetstiltak som er utviklet for å være utenfor rekkevidde for forfalskere. Hologrametiketten gir deg også en enkel måte å kontrollere ektheten av forbruksvaren din på.

Ekte eller forfalsket?

Den nye hologrametiketten ser slik ut:

Kontroller ektheten av forbruksvarene dine på få sekunder

De viktigste visuelle sikkerhetsfunksjonene er de vekslende bildene som vises i boksen til venstre for OKI-logoen, og det vannrette båndet bak sikkerhetskoden.

Figur 1 Hvis du dreier hologrammet i ulike vinkler, vises fire separate elementer.

Figur 2 Hvis du vrir produktemballasjen og hologrammet 90º, veksler det vannrette båndet mellom positive og negative bakgrunnsfarger.

Hvis du er usikker på om de ovennevnte elementene fungerer på riktig måte, eller hvis du tviler på integriteten til forbruksvarene du har kjøpt, kan du klikke her for å angi den unike sikkerhetskoden som vises på hologrammet, for å kontrollere ektheten.

Klikk her >

Ta kontakt med OKI

linkedin twitter youtube

©1995-2018 Oki Europe Ltd.