SmartMFP_WebDesign

Smartere arbeid, smartere forretninger


Går bedriften glipp av tidsbesparelser og produktivitetsbesparelser?

Smart arbeid krever smart teknologi og smarte prosesser. Til tross for økningen i innkommende og utgående papirer og digitale dokumenter har IDC funnet ut at kun én av tre bedrifter aktivt legger planer for å redusere den fysiske oppbevaringen og forbedre effektiviteten blant ansatte. Dette betyr at to tredjedeler kan gå glipp av viktig tidsbesparelse og økt produktivitet.

NEW_map_smartmfp

Smart arbeid, smartere forretninger

De fleste europeiske bedrifter bruker en kombinasjon av papirdokumenter og digitale dokumenter i den daglige driften. 

Hvis man bruker prosessautomatisering til å arkivere dokumenter elektronisk på ett sted, vil man transformere bedriftsprosessene, optimalisere ytelsen og sikkerhet og åpne døren for en mer sømløs dokumentarbeidsflyt.

Støtter arbeid «når som helst, hvor som helst»

Etter hvert som man blir stadig mer avhengig av digital teknologi, utvikles behovet for utskrevne dokumenter. Dette gjør det enda mer viktig med sikker tilgang til korrekt informasjon, slik at produktiviteten kan opprettholdes eller aller helst økes. Ifølge IDC er muligheten for å forbedre produktiviteten grunnen til at 70 % av små og mellomstore bedrifter tar i bruk verktøy for automatisering av forretningsprosesser, inkludert smarte MFP-er.

Smarte bedrifter bruker smarte MFP-er

Smarte MFP-enheter kommer som et direkte svar på markedets behov for digitalisering, økningen i antallet mobile ansatte og behovet for effektive dokumentarbeidsflyter. Enhetene anses som en stadig viktigere del av teknologien på arbeidsplassen.

Ved å integrere OKIs smarte multifunksjonsskrivere (smarte MFP-er) i dokumentarbeidsflyten kan bedriften din unnslippe dokumentrelaterte problemer som har en negativ innvirkning på produktiviteten på arbeidsplassen. Dermed får de ansatte muligheten til å holde produktiviteten oppe uansett hvor eller hvordan de jobber. 


Last ned artikkelen for å finne ut hvordan du kan begynne å planlegge for en digital verden.

Last ned artikkel og infografikk

Når du registrerer opplysningene dine, godtar du mottak av fremtidig kommunikasjon fra OKI angående IDCs White Paper «Are your Business Processes Stifling your Market Opportunity? Cost-Efficient Print and Document Management Through Smart MFPs», inkludert hele White Paper-utgivelsen når den blir publisert.

*obligatorisk felt

Hvis du ikke ønsker generelle OKI-nyheter og informasjon, er det bare å krysse av i boksen.

Merk av denne boksen for å bekrefte at du har lest og forstått personvernerklæringen vår, som beskriver hvordan OKI innhenter og behandler personopplysninger.

*
Personvernerklæringen

Ta kontakt med OKI

linkedin twitter youtube

©1995-2019 Oki Europe Ltd.