Vision2020

MILJØVISJON 2020


OKIs miljøprogram – Vision 2020

OKI Group bidrar til å skape et bedre globalt miljø for fremtidige generasjoner. Konsernet vil aktivt fremme miljøvern og implementere proaktive tiltak for å oppnå målene sine innen 2020 for fire nøkkeltemaer: «virkeliggjøring av lavkarbonsamfunn», «forhindring av forurensning», «ressurssirkulering» og «bevaring av biologisk mangfold».

Virkeliggjøring av lavkarbonsamfunn

Maksimere energiutnyttelsen i bedriftsprosesser samtidig som energiforbruket reduseres og oppnå lavkarbonsamfunn ved å kontinuerlig tilby miljøvennlige produkter og tjenester.

Forhindring av forurensning

Redusere utslipp av kjemiske stoffer som kan ha negativ innvirkning på helsen til enkeltpersoner og føre til skader på miljøet.

Ressurssirkulering

Siden 2012 har konsernet jobbet for å øke mengden av produkter som kan resirkuleres, med 25 %. I tillegg ønsker OKI å utvide resirkulering av avfallsmaterialer samtidig som konsernet aktivt fremmer miljøvennlig design.

Bevaring av biologisk mangfold

Involvering i bevaring og bærekraftig bruk av biologisk mangfold for å bidra til å forebygge global oppvarming og forebygge vann- og luftforurensning forårsaket av kjemiske stoffer, samtidig som resirkuleringsprosessene utvides ytterligere.

Ta kontakt med OKI

linkedin twitter youtube

©1995-2020 Oki Europe Ltd.