De pers

OKI publiceert milieurapport 2015

01/10/2015


Bevat de inspanningen voor de realisatie van maatschappijen met lage uitstoot

OKI (TOKYO:6703) heeft vandaag het "OKI Group Environmental Report 2015" in het Engels en Chinees gepubliceerd, een publicatie die is bedoeld om duidelijk aan aandeelhouders te laten zien welke milieu-inspanningen het bedrijf levert evenals de resultaten voor boekjaar 2014. Met het oog op de snel veranderende omstandigheden en het voortdurend toenemende belang van milieubeheer, bevat het rapport ook bijgewerkte informatie met de milieu-inspanningen van boekjaar 2015. Het document wordt rond het middaguur in PDF-indeling gepubliceerd op de website van OKI.


Dit rapport beschrijft belangrijke thema's voor het milieubeheer van de OKI Group, een onderwerp dat ook van belang is voor aandeelhouders en de samenleving in het algemeen. In het speciale artikel in deze editie komen de inspanningen van de OKI Group aan bod voor het realiseren maatschappijen met lage uitstoot. Dit wordt toegepast met de specifieke technologieën van OKI, waaronder mechatronicaproducten, printers en de draadloze 920 MHz multi-hop-communicatiesystemen. In het rapport worden ook andere inspanningen en resultaten beschreven, inclusief beheer van chemische stoffen door middel van producten, streven naar minder milieubelastende zakelijke activiteiten en het streven naar het verbeteren van de kwaliteit.


Dit rapport is bewerkt om de milieu-inspanningen van de OKI Group duidelijker naar voren te brengen voor aandeelhouders en de samenleving in het algemeen. De OKI Group blijft luisteren naar de stem van haar aandeelhouders en de samenleving in het algemeen met betrekking tot milieu-initiatieven. Dit is onderdeel van de voortdurende inspanningen om het milieu te sparen.

Hieronder volgt een overzicht van de hoogtepunten van het milieurapport 2015:

Speciale artikelen: "Realisatie van maatschappijen met lage uitstoot" door middel van producten

De 21e Conference of the Parties (COP21) voor het United Nations Framework Convention on Climate Change (het Klimaatverdrag) wordt gehouden in december 2015. De maatregelen tegen de opwarming van de aarde hebben een grotere betekenis gekregen. Dit speciale onderdeel bestaat uit de drie onderstaande artikelen, waarin de inspanningen van de OKI Group worden besproken om maatschappijen met lage uitstoot te realiseren via de diverse producten.

- Verlaging van CO2-uitstoot in mechatronicaproducten

- De ontwikkeling van printers om te voldoen aan internationale milieunormen en algemene behoeften van klanten

De eerste water- en energiebesparing in toiletten via systemen met bediening op afstand

Reduceren van belasting op het milieu in producten en zakelijke activiteiten

In dit gedeelte vindt u informatie over de maatregelen ter voorkoming van verontreiniging door producten en zakelijke activiteiten en optimalisatie van geïnvesteerde materialen.

Voorkoming van verontreiniging" met producten

- Strikt beheer van chemische stoffen, inclusief verpakkingsmateriaal

- Aanpakken van verschillende problemen bij het beheer van chemische stoffen in producten

- Kennis om continu de milieugegevens van zakelijke locaties te monitoren

Reduceren van belasting op het milieu in zakelijke activiteiten

- Uitdaging voor het verlagen van de belasting op het milieu door de fabricage van printplaten

- Functieoverschrijdende commissie voor de bevordering van het voorkomen van de opwarming

- Reacties op verontreiniging van het milieu, enzovoort.

Milieubeheersysteem van de OKI Group

Aandacht voor het milieu - gedetailleerde gegevens

Volg OKI Europe via sociale media

Facebook linkedin twitter youtube instagram

©1995-2021 Oki Europe Ltd.