Privacybeleid


OKI verzamelt en registreert niet automatisch persoonlijke gegevens (d.w.z. informatie over mensen waarvan wij de identiteit kennen) van bezoekers van deze site.

Wij van Oki Europe Limited doen ons uiterste best om uw privacy te beschermen en te respecteren. In dit beleid en eventuele andere documenten waarnaar wordt verwezen, wordt beschreven op basis waarvan persoonlijke gegevens die we van u verzamelen, of die u ons verstrekt, door ons worden verwerkt. Lees de onderstaande informatie goed door als u wilt weten wat onze opvattingen en praktijken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens zijn en hoe we deze gegevens behandelen. Op eventuele geschillen over privacy zijn dit beleid, de gegevensbeschermingsverklaring die (indien van toepassing) beschikbaar is op deze website en de bepalingen van de Engelse wetgeving van toepassing. Met betrekking tot dit beleid is Oki Europe Limited, Blays House, Wick Road, Egham, Surrey, TW20 0HJ de gegevensbeheerder.

INFORMATIE OVER U DIE WE KUNNEN VERZAMELEN

We kunnen de volgende informatie over u verzamelen en verwerken:
 • We verzamelen en verwerken informatie die u ons verstrekt door formulieren in te vullen op onze site www.oki.co.uk (onze site). Hieronder valt informatie die u verstrekt op het moment dat u zich aanmeldt voor het gebruik van onze site, zich abonneert op onze service, materiaal publiceert op onze site of verzoekt om aanvullende services. We kunnen u ook vragen om informatie wanneer u een probleem meldt met onze site.
 • Als u contact met ons opneemt, kunnen we die correspondentie registreren.
 • We kunnen u ook vragen om een enquête in te vullen die we gebruiken voor onderzoeksdoeleinden, maar u hoeft dit niet te doen.
 • We verzamelen en verwerken gegevens van de transacties die u via onze site uitvoert, en van de levering van uw bestellingen.
 • We verzamelen en verwerken gegevens van uw bezoek aan onze site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, informatie over het dataverkeer, uw locatiegegevens en andere communicatiegegevens, en de bronnen die u raadpleegt.  

IP-ADRESSEN EN COOKIES

We kunnen informatie over uw computer, met inbegrip van (indien beschikbaar) uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype, verzamelen om het systeem te beheren en geaggregeerde informatie te melden bij onze adverteerders. Het gaat hierbij om statistische gegevens over browseacties en -patronen van onze gebruikers en niet om informatie aan de hand waarvan individuen kunnen worden geïdentificeerd. Om dezelfde reden kunnen we informatie verzamelen over uw algemene internetgebruik met behulp van een cookiebestand dat wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Cookies bevatten informatie die wordt overgebracht naar de harde schijf van uw computer. Cookies helpen ons om onze site te verbeteren en te zorgen voor een betere en meer persoonlijke service.

Met behulp van cookies kunnen we:

 • Een schatting maken van de grootte en het gebruikspatroon van onze doelgroep.
 • Informatie over uw voorkeuren opslaan, zodat we onze website kunnen aanpassen aan uw individuele interesses.
 • U helpen zoekopdrachten sneller uit te voeren.
 • U herkennen bij een volgend bezoek aan onze website. U kunt cookies weigeren door de instelling in uw browser te activeren waarmee u het plaatsen van cookies op uw computer voorkomt. Als u deze instelling activeert, kunt u echter mogelijk geen toegang meer krijgen tot bepaalde delen van onze site. Tenzij u de browserinstelling zodanig hebt gewijzigd dat cookies worden geweigerd, verzendt ons systeem cookies wanneer u zich aanmeldt bij onze site.

Cookies uitschakelen in de browser

De meeste browsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt cookies meestal weigeren of alleen bepaalde cookies accepteren door de voorkeuren van de browser aan te passen. Als u niet wilt dat wij cookies gebruiken in uw browser, kunt u de browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u een melding krijgt wanneer een website cookies op uw computer probeert te plaatsen. Als u cookies echter uitschakelt, zijn bepaalde voorzieningen van onze site mogelijk niet beschikbaar voor u en worden sommige webpagina's mogelijk niet correct weergegeven.

Informatie over populaire browsers en hoe u de cookievoorkeuren kunt aanpassen, kunt u vinden op de volgende websites:

Chrome

Klik hier

Firefox

Klik hier

Internet Explorer

Klik hier

Safari

Klik hier

Android

Klik hier

GEBRUIK VAN DE INFORMATIE

We gebruiken informatie over u op de volgende manieren:
 • Om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze website op een zo effectief mogelijke manier wordt aangeboden aan u en uw computer.
 • Om u te voorzien van informatie, producten of diensten die u bij ons aanvraagt of waarvan wij denken dat deze interessant kunnen zijn voor u, mits u erin hebt toegestemd dat wij contact met u opnemen voor dergelijke doeleinden.
 • Om aan onze verplichtingen te kunnen voldoen die voortvloeien uit contracten die tussen u en ons zijn afgesloten.
 • Om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze service, wanneer u hiervoor kiest.
 • Om u te informeren over wijzigingen in onze dienstverlening.

Ook kunnen wij uw gegevens gebruiken, of toestaan dat geselecteerde derden uw gegevens gebruiken, om u te informeren over producten en diensten die interessant voor u kunnen zijn. Bovendien kunnen wij, of zij, hierover contact met u opnemen per post of telefoon. Als u een bestaande klant bent, nemen wij alleen op elektronische wijze (per e-mail of sms) contact met u op met informatie over goederen en diensten die vergelijkbaar zijn met goederen of diensten die we eerder aan u hebben verkocht.

Als u een bestaande klant bent, nemen wij alleen op elektronische wijze (per e-mail of sms) contact met u op met informatie over goederen en diensten die vergelijkbaar zijn met goederen of diensten die we eerder aan u hebben verkocht.

Als u een nieuwe klant bent, en voor zover we geselecteerde derden toestaan gebruik te maken van uw gegevens, nemen wij (of zij) alleen op elektronische wijze contact met u op als u daarvoor toestemming hebt gegeven. Als u niet wilt dat we uw gegevens op deze manier gebruiken of uw gegevens aan derden doorgeven voor marketingdoeleinden, moet u een vinkje plaatsen in het desbetreffende vakje op het formulier waarmee we uw gegevens verzamelen.

OPENBAARMAKING VAN UW INFORMATIE

We kunnen uw persoonlijke informatie aan ieder lid van onze groep doorgeven. Het gaat hierbij om onze dochterondernemingen en onze holding en zijn dochterondernemingen. We kunnen uw persoonlijke informatie in de volgende gevallen doorgeven aan derden:
 • Als we een bedrijf of bedrijfsonderdelen verkopen of kopen, kunnen we uw persoonlijke gegevens doorgeven aan de aspirant-verkoper of -koper van dat bedrijf of die bedrijfsonderdelen.
 •  Als OKI Europe Limited of vrijwel alle bedrijfsmiddelen hiervan worden overgenomen door een derde partij, worden de persoonlijke gegevens van klanten waarover wij beschikken, ook overgedragen als onderdeel van die bedrijfsmiddelen.
 • We kunnen uw persoonlijke gegevens ook doorgeven of delen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, of om de rechten, eigendom of veiligheid van OKI Europe Limited, onze klanten of anderen te beschermen.

UW RECHTEN

U hebt het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens niet te verwerken voor marketingdoeleinden. Wij zullen u normaal gesproken informeren (voordat we uw gegevens verzamelen) als we van plan zijn uw gegevens te gebruiken voor dergelijke doeleinden of als we van plan zijn ze door te geven aan derden voor dergelijke doeleinden. U kunt uw recht om een dergelijke verwerking te voorkomen uitoefenen door bepaalde vakjes aan te vinken op de formulieren die wij gebruiken voor het verzamelen van uw gegevens. U kunt ook te allen tijde gebruikmaken van dit recht door contact met ons op te nemen via legal@okieurope.com.

Onze site kan, van tijd tot tijd, koppelingen bevatten naar en van de websites van onze partnernetwerken, adverteerders en aangesloten bedrijven. Als u op een koppeling naar een van deze websites klikt, moet u er rekening mee houden dat deze sites een eigen privacybeleid hebben en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid accepteren voor dit beleid. Controleer dit beleid voordat u uw persoonlijke gegevens indient op deze websites.

TOEGANG TOT INFORMATIE

U hebt het recht om toegang te krijgen tot informatie over u die wordt bewaard. Voor elk verzoek om toegang kan een tarief van £ 10 in rekening worden gebracht voor de kosten die we moeten maken om u te voorzien van de informatie die wij over u bezitten.

WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID

Als we in de toekomst wijzigingen aanbrengen in ons privacybeleid, publiceren we deze wijzigingen op deze pagina en wordt u, indien nodig, hiervan op de hoogte gesteld per e-mail. Dit beleid is voor het laatst gewijzigd op 26 mei 2012.

CONTACT

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid zijn van harte welkom en moeten worden gericht aan legal@okieurope.com.

WAAR BEWAREN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

De gegevens die wij over u verzamelen, kunnen worden doorgestuurd naar, en opgeslagen op, een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte ('EER'). Deze gegevens kunnen ook worden verwerkt door personeel van buiten de EER dat werkt voor Oki. Door uw persoonlijke gegevens in te dienen, gaat u akkoord met deze overdracht, opslag of verwerking. Wij zullen alle maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld. Als we u een wachtwoord hebben gegeven (of u er een hebt gekozen) waarmee u toegang kunt krijgen tot bepaalde onderdelen van onze site, bent u verantwoordelijk voor de geheimhouding van dit wachtwoord. Wij vragen u wachtwoorden met niemand te delen.

De overdracht van informatie via internet is niet volledig veilig. Wij zullen ons best doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, maar wij kunnen niet instaan voor de veiligheid van gegevens van u die naar onze site worden overgebracht via internet; een dergelijke overdracht komt voor uw eigen risico. Zodra we uw gegevens hebben ontvangen, hanteren we strenge procedures en beveiligingsmaatregelen om te voorkomen dat onbevoegden hiertoe toegang krijgen.

Volg OKI Europe via sociale media

Facebook linkedin twitter youtube

Copyright ©1995-2016 Oki Data Corporation. Alle rechten voorbehouden.