Protecting_Our_Planet

Milieu

Onze planeet beschermen


Boomaanplantactiviteiten

In juni 2015 plantte OKI Data 300 mangrovebomen langs de kust van de provincie Chonburi in het oostelijke deel van Thailand, waar we een productielocatie hebben. 


81 werknemers van OKI Precision (Thailand) namen deel aan het jaarlijkse evenement, dat voor het achtste achtereenvolgende jaar plaatsvond, om bij te dragen aan het behoud van de natuurlijke omgeving.


De mangrovebomen beslaan een oppervlakte van 400 m² en zullen naar verwachting een rijke habitat vormen voor vele levende wezens en ze zullen natuurrampen als gevolg van vloedgolven en tsunami’s helpen voorkomen.


De OKI Group blijft zich bezighouden met lokale milieubeschermende activiteiten voor duurzaam beheer en bescherming van bossen over de hele wereld.

Evenement voor het uitzetten van jonge vis

Ter ere van de Wereldoceanendag van de VN heeft Oki Electric Industry (Shenzhen) Co., Ltd. een evenement gehouden voor het uitzetten van jonge vis op Dongshan Pearl Island in Shenzhen (China) ter bescherming van mariene ecosystemen en als bijdrage aan de lokale regio.


Zestig medewerkers en hun gezinnen namen als vrijwilliger deel aan het evenement, waarbij 150.000 jonge vissen werden uitgezet, waaronder Japanse zeebrasems, grootbekken en Japanse zeebaarzen, in de Daya Bay aan de westkust van het schiereiland Nan’ao.


De Chinese economie heeft zich de laatste jaren snel ontwikkeld en daarmee is ook de bezorgdheid over de achteruitgang van mariene soorten in de regio toegenomen. 


Overontwikkeling, ongereguleerde visserij en het lozen van verontreinigd water hebben geleid tot een wezenlijke verandering in mariene ecosystemen en dat geeft aanleiding tot deze bezorgdheid.


Het evenement werd gepland in overeenstemming met het milieubeleid van de OKI Group en in samenwerking met de NPO Blue Ocean Environment Protection Society, specifiek gericht op bescherming van de biodiversiteit en duurzaam gebruik. 


Op de dag van het evenement werd de vis uitgezet onder leiding van specialisten bij Dongshan Pearl Island, die waren aangewezen door de Municipality Oceanic Administration van Shenzhen. 


De activiteit had tot doel om de aandacht te vestigen op het kwetsbare mariene ecosysteem en te zorgen voor een betere bescherming van dat ecosysteem.

Volg OKI Europe via sociale media

Facebook linkedin twitter youtube instagram
>

©1995-2021 Oki Europe Ltd.