Vision2020

MILIEUVISIE 2020


OKI’s milieuprogramma - visie 2020

De OKI Group werkt mee aan het creëren van een beter milieu voor toekomstige generaties. De groep zet zich actief in om milieubescherming te bevorderen en implementeert proactieve maatregelen ter verwezenlijking van haar doelstellingen in 2020, die kunnen worden onderverdeeld in de volgende vier hoofddoelstellingen: ‘realisatie van een koolstofarme maatschappij’, ‘preventie van verontreiniging’, ‘recycling van hulpbronnen’ en ‘behoud van biodiversiteit’.

Realisatie van een koolstofarme maatschappij

OKI wil de energie-efficiëntie in zijn bedrijfsvoering optimaliseren, het energieverbruik verminderen en een koolstofarme maatschappij verwezenlijken door voortdurend milieuvriendelijke producten en services te leveren.

Preventie van verontreiniging

OKI wil de uitstoot verminderen van chemische stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van personen en die schade kunnen aanrichten aan het milieu.

Recycling van hulpbronnen

Sinds 2012 doet OKI zijn best om het aantal producten dat kan worden gerecycled, met 25% te verhogen. Daarnaast zoekt OKI naar mogelijkheden om de recycling van afvalstoffen uit te breiden en milieuvriendelijke ontwerpen actief te bevorderen.

Behoud van biodiversiteit

OKI zet zich in voor het behoud van biodiversiteit en duurzaam gebruik van grondstoffen om de opwarming van de aarde te helpen voorkomen, en om de lucht- en waterverontreiniging die wordt veroorzaakt door chemische stoffen, tegen te gaan. OKI zal ook zijn recyclingprocessen verder uitbreiden.

Volg OKI Europe via sociale media

Facebook linkedin twitter youtube instagram
>

©1995-2021 Oki Europe Ltd.