Eco-friendly-technology

Milieu

Milieuvriendelijke technologie - ons milieu beschermen


Hergebruik en recycling

OKI spant zich in om de levensduur van onderdelen te verlengen, het gebruik van onderdelen die niet kunnen worden gerecycled, te beperken en producten te ontwikkelen die demontage en hergebruik vergemakkelijken.


In 2006 was in totaal 74% van onze producten recyclebaar en we hebben het aantal gebruikte materialen verminderd om hergebruik en recycling te vergemakkelijken. 


We hebben ook materiaaletikettering ontwikkeld in overeenstemming met ISO 11469 om productrecycling verder te bevorderen.

Zuinig omgaan met hulpbronnen

OKI probeert zo zuinig mogelijk om te gaan met hulpbronnen bij de ontwikkeling van zowel hardware als software door producten compacter te maken, technologieën voor verbruiksmaterialen te verbeteren en printerstuurprogramma’s voortdurend te verbeteren.


De eigen digitale LED-technologie van OKI vermindert de hoeveelheid gebruikt plastic in printers en maakt ze compacter. 


Bovendien beperkt de functie voor dubbelzijdig afdrukken van onze printers het papierverbruik en vermindert de tonerbesparende functie het tonerverbruik, zodat de impact op het milieu afneemt.


Daarnaast zijn OKI’s paginaprinters zo ontworpen dat de toner van de drum kan worden gescheiden, die verschillende vervangingsschema’s hebben. 


Zo wordt de levensduur van elke drum volledig benut en is er minder mogelijk afval door het afvoeren van drums die nog kunnen worden gebruikt.

Energiebesparing

OKI ontwikkelt producten in overeenstemming met het internationale ENERGY STAR-programma om mondiale hulpbronnen te sparen en opwarming van de aarde tegen te gaan.


OKI’s LED-technologie genereert voldoende licht met zeer weinig energie, wat energie bespaart en de bescherming van het milieu bevordert.


Aangezien de afdruksnelheid ook invloed heeft op het energieverbruik, heeft OKI een micro-capsuletoner ontwikkeld om het energieverbruik bij het afdrukken fors te beperken ten opzichte van conventionele toner.


OKI’s printers hebben een slaapstand en ecomodus voor een lager energieverbruik wanneer de printer niet in gebruik is. Daarmee wordt energie bespaard en voldaan aan de vereisten van het internationale ENERGY STAR-programma.

Eenvoudige verwerking van afval

We vereenvoudiging de recycling van producten door ervoor te zorgen dat er minder tijd en stappen nodig zijn om de producten uit elkaar te halen. OKI’s eenvoudige productontwerpen versnellen dit proces.

Milieubescherming

OKI heeft interne systemen opgezet en maatregelen ingesteld om te voldoen aan de WEEE-richtlijn (Waste Electrical and Electronic Equipment) en RoHS-richtlijn (Restriction of Hazardous Substances), de EU-milieuvoorschriften voor producten. 


Ook zijn wij van plan om gestaag steeds minder gebruik te maken van polyvinylchloride.

Langere levensduur

Door verlenging van de levensduur van onze producten en verbruiksmaterialen helpen we bij het sparen en behouden van onze eigen hulpbronnen en mondiale hulpbronnen.

Verpakkingsmaterialen

OKI heeft normen voor verpakkingsmaterialen ontwikkeld die gelijkwaardig zijn aan de normen voor productontwikkeling en gebruikt al vanaf 2000 100% recyclebare verpakking.

Vrijgeven van informatie

OKI maakt een grote verscheidenheid aan informatie openbaar over zijn milieubeschermingsinitiatieven en -resultaten. 


Door een actieve uitwisseling van informatie werken we aan de ontwikkeling van nog meer zeer betrouwbare technologieën en producten in de toekomst.

Kantooromgeving

Printers van OKI weerspiegelen de grote waarde die we hechten aan de kantooromgevingen waarin ze worden gebruikt. 


Ze zijn ontworpen om te voldoen aan overheidsnormen voor elektromagnetische ruis en veiligheid, en het geluid dat ze maken als ze in werking zijn, blijft tot een minimum beperkt.

Volg OKI Europe via sociale media

Facebook linkedin twitter youtube instagram
>

©1995-2021 Oki Europe Ltd.