Älykkäitä ratkaisuja

Optinen merkkientunnistus (OCR) ABBYY-ohjelmistolla


 Optinen merkkientunnistus ja ABBYY

Tulostettujen asiakirjojen muuntaminen sähköisiksi tiedostoiksi

Optinen merkkientunnistus (OCR) ja asiakirjojen muuntaminen virtaviivaistavat työnkulkuja ja parantavat kustannustehokkuutta yritysympäristössä.


OKI Europe on valinnut yhteistyökumppanikseen ABBYYn, asiakirjojen tunnistusta, tietojen tallennusta ja kieliohjelmistoja tarjoavan johtavan yrityksen, ja tarjoaa edistyksellisen ympäristön, jossa suuret määrät paperiasiakirjoja tai asiakirjojen kuvia voi muuntaa automaattisesti täysin haettavaksi sähköiseksi tekstiksi.


Tämä tehokas huippuohjelmisto on integroitu OKI Europen monitoimilaitteisiin, jotka tarjoavat yritystason optisen merkkientunnistuksen (OCR) ja asiakirjojen muuntamisen, joiden avulla yritykset voivat virtaviivaistaa prosessejaan ja vastata optisen merkkientunnistuksen jokapäiväisiin vaatimuksiin.


Jopa 190 kieltä tunnistava ABBYY Recognition Server muuntaa kuvat erittäin tarkasti MS Office -muotoon (Word, Excel, PowerPoint) tai haettavaan PDF- ja PDF/A-muotoon, jotta yritysten on helpompi käsitellä paperiasiakirjoja, kuten kirjeitä, henkilöstöhallinnon asiakirjoja, sopimuksia ja laskuja, joita vastaanotetaan ja käsitellään päivittäin. 


Se mahdollistaa asiakirjojen automaattisen ja valvomattoman käsittelyn, jota voi hallita ja käyttää sekä organisaation sisällä että etäyhteyden kautta.

Tutustu hyötyihin

  • Asiakirjojen muuntaminen tekstiksi, jotta ne voidaan arkistoida ja niistä voidaan tehdä hakuja sähköisesti
  • Kuvien tarkka muuntaminen MS Office -muotoihin
  • Jopa 190 kielen tunnistus
  • Automaattisen asiakirjakäsittelyn avustaminen ja nopeuttaminen

Asiakirjojen käsittelyn yleiskatsaus

ABBYY Recognition Server

Täysin automaattinen OCR- ja PDF-muunnos arkistojen muuntamiselle asiakirjojen hallinnassa.

Lisätietoja ABBYY Recognition Server -palvelimesta on osoitteessa

www.abbyy.com/recognition-server

Connect with OKI Europe

LinkedIn Twitter YouTube facebook

©1995-2020 Oki Europe Ltd.