Älykkäitä ratkaisuja

FollowMe-tulostus


FollowMe-tulostus

Ratkaisee tavalliset käyttöönoton haasteet

FollowMe-tulostus yksinkertaistaa työnkulkua, jotta voidaan vähentää tulostusjätettä, suojata luottamukselliset asiakirjat ja parantaa käyttäjien tuottavuutta. FollowMe-tulostus varmistaa, että käyttäjät tulostavat vain sen, mitä he tarvitsevat, ja estää tarpeetonta tulostusta ja jätteen syntymistä. Se auttaa myös suojaamaan asiakirjojen luottamuksellisuuden, koska asiakirjoja ei tulosteta ennen kuin käyttäjä on tulostuslaitteen luona.


FollowMe luo tulostukselle virtuaalisen ympäristön, jossa käyttäjät voivat liikkua ja tulostaa turvallisesti missä ja milloin tahansa, täysin maantieteellisestä sijainnista riippumatta. Jos tulostuslaite rikkoutuu tai ei ole käytössä, tämän ei tarvitse vaikuttaa käyttäjien tuottavuuteen, koska FollowMe-tulostuksen ansiosta käyttäjät voivat kävellä toisen laitteen luo ja vapauttaa tulostustyönsä.


FollowMe Embedded for OKI -ratkaisu on saatavilla OKIn monitoimitulostimissa, joissa on OKIn älykäs laajennettava käyttöympäristö (sXP), mukaan lukien MB700-sarjassa ja ES94x5-monitoimitulostinsarjassa, ja tarjoaa intuitiivisen käyttöliittymän, joka mahdollistaa suojatun tulostuksen hallinnan, käyttäjien rekisteröinnin ja kustannuskoodien määrityksen suoraan monitoimilaitteen ohjauspaneelista.


FollowMe-tulostuksen tehokas seuranta- ja raportointiohjelmisto antaa tarkan kuvan kustannuksista ja toimista käyttäjän, laitteen tai osaston perusteella. Tämän ansiosta organisaatiot voivat tehdä tietoihin perustuvia päätöksiä tulostusympäristön optimointia tai kustannusten parempaa hallintaa varten.

Tutustu hyötyihin

  • Tulostusjätteen minimointi
  • Tulostuskustannusten vähentäminen
  • Käyttäjien tuottavuuden parantaminen
  • Asiakirjojen luottamuksellisuuden turvaaminen
  • Kätevä suojattu tulostus kaikille käyttäjille

FollowMe-tulostuksen toiminta

FollowMe-tulostuksen avulla käyttäjät voivat tulostaa jaettuun tulostusjonoon, liikkua käyttöympäristössä ja vapauttaa tulostustyönsä missä tahansa käyttöön otetussa tulostuslaitteessa. Tämä varmistaa käyttäjälle tulostuksen luottamuksellisuuden ja vähentää tulostimeen jätetyistä asiakirjoista syntyvää jätettä.

FollowMe toimii kaikkien tulostinvalmistajien laitteiden kanssa, varmistaa käytettävyyden ja muunnettavuuden erilaisissa tulostusympäristöissä ja tukee sekä palvelinpohjaista että toimistotulostusta.

FollowMe-tulostuksen toiminta
  • Print Roaming -ominaisuus: Tulostustyöt voi vapauttaa missä tahansa käytössä olevassa tulostinlaitteessa. Auttaa välttämään keskeytykset, jos tulostimet ovat varattuja tai poissa käytöstä. Tietokoneeseen ei tarvitse määrittää tulostinohjaimia.
  • Henkilökohtainen tulostus. Luottamuksellista tulostamista jaetuilla laitteilla. Ei kiirettä tulostimelle hakemaan luottamuksellisia tulosteita.
  • Delegoitu tulostus: Avustajat voivat tulostaa johtajien puolesta. Osastot säilyttävät tuottavuuden, vailla henkilöstöä on poissa. Tulostustyöt voi jakaa suojatusti ilman IT-osaston apua.

Yhteensopivat tuotteet

Connect with OKI Europe

LinkedIn Twitter YouTube facebook

©1995-2020 Oki Europe Ltd.