Työpaikat OKIssa

Jälleenmyyjien puhelinmyynnin päällikkö

8.9.2015


Jälleenmyyjien puhelinmyynnin päällikön vastuualueena on hallinnoida ja johtaa jälleenmyyjien puhelinmyyntitiimiä, joka kattaa maantieteellisesti keskisuuret Shinrai-yhteistyökumppanit, ja kasvattaa OKIn laitteita koskevaa liiketoimintaa määritetyllä alueella. Tiimi huolehtii pääasiassa OKIn IT-jälleenmyynnistä puhelimitse, mutta lisäksi se tapaa aika ajoin tiimin menestyksekkäimpiä yhteistyökumppaneita näiden toimitiloissa. Vastuualueena on myös hallintoraporttien laatiminen johtotason päälliköille sekä viikoittaisten myyntikatsausten suunnittelu mukaan lukien tiimit ja ylemmät myyntipäälliköt.

Sijainti:

Egham

Raportointi:

Kanavajohtaja

Päävastuualueet:

 • Varmistaa, että maa on maantieteellisesti katettu siten, että jokaisella talousalueella tai suurkaupungissa on valtuutettuja yhteistyökumppaneita sekä valtuutettu puhelinmyyntipäällikkö
 • Uusien jälleenmyyjien/kumppaneiden hankkiminen kattavuussuunnitelman mukaisesti
 • Paikallisten kampanjoiden käyttöönotto omassa tiimissä
 • Jatkuvasti päivitettävän kokonaiskuvan luominen kumppaneista, jotka harkitsevat OKI-merkkiä
 • Nykyisten jälleenmyyjien ja kumppaneiden kehittäminen sekä OKIn tuotteiden markkinaosuuden kasvattaminen
 • Kumppaneiden tyytyväisyyden proaktiivinen valvonta ja hallinnoiminen
 • Johtoketjun ohjaaminen ja kehittäminen hyödyntäen jälleenmyyjiä ja kumppaneita loppukäyttäjien saavuttamisen lisäämisessä
 • Säännöllisten puhelinmyyntikoulutusten suunnittelu ja ohjaus tiimin myyntitaitojen kehittämistä ja parantamista varten
 • Kaikkien B/C-sarjan tuotteiden ja ratkaisujen myyntikyvyn esitteleminen
 • Avainasiakassuhteiden tunnistaminen ja kehittäminen
 • Asiakkaiden OKI-tuotteita ja -ratkaisuja koskevan tietämyksen kehittäminen
 • Jälleenmyyjien rohkaiseminen varastopakettien hankkimiseen
 • OKIn korkeiden standardien ja erinomaisen maineen ylläpitäminen

Vastuut ja suoriutumisen mittarit:

 • Määritettyjen myyntimäärien saavuttaminen (jälleenmyyjien puhelinmyynnin päälliköiden kokonaismäärä)
 • Kumppaniverkoston maantieteellisen kattavuuden varmistaminen
 • Tarvikkeiden/toimitusten pysyvyyden varmistaminen

Vaatimukset:

 • Suoritettu alempi korkeakoulututkinto
 • Vähintään 3–4 vuotta työkokemusta kanavamyynnin tai jälleenmyynnin alalla
 • Todistus menestyksekkäistä myyntimääristä
 • Englannin kielen taito
 • Todistettu kyky hoitaa monia asioita yhtä aikaa ja priorisoida tehtäviä paineen alla
 • Proaktiivinen ratkaisujen löytäjä ja käynnistäjä
 • Hyvät kuuntelutaidot
 • Erittäin energinen yksilö, joka ymmärtää OKIn valikoimaa, tuotteita ja ratkaisuja hyvin
 • Muodollinen myyntitaitokoulutus
 • Word-, Excel- ja PowerPoint-ohjelmien käyttötaito
 • Erinomaiset viestintä- ja laskemistaidot
 • Työtehtäviin kuuluu matkustaminen Isossa-Britanniassa
 • Työtehtävät saattavat vaatia yöpymistä matkakohteessa

 Lähetä ansioluettelosi Barbara Downesille, henkilöstöasiantuntija:

barbara.downes@okieurope.co.uk

Connect with OKI Europe

LinkedIn Twitter YouTube facebook

©1995-2020 Oki Europe Ltd.