Smart Solutions

SENDYS Output Manager


Sendys Output Manager

Et effektivt styringsværktøj til enheder, der gør det muligt for virksomheder fra centralt hold at styre og optimere deres arbejdsgange omkring udskrivning og kopiering

SENDYS Output Manager gør det muligt at håndhæve regler, kvoter og brugermeddelelser, hvorved opnås omkostningsstyring og større sikkerhed i hele virksomheden. Findes også som en mobil app, hvilket også giver mulighed for at administrere dine udskriftskøer, få adgang til enheder via brugergodkendelse til at kopiere eller skanne, overføre filer til udskrivning og bruge dit kamera som skanner, hvilket øger produktiviteten, når du er på farten.

Oplev fordelene

  • Udskriv sikkert, og frigiv hvor som helst fra
  • Universal Print Driver, webudskrivning og skanning til skrivebordet (agent-version)
  • Fjern dyre desktop-printere
  • Beskyt dokumentfortroligheden
  • Administrer adgang til enheden (PIN-kode, RFID-kort, login-godkendelse)
  • Omkostningsfordeling og genoprettelse (betaling pr. kopi, print, skanning)
  • Optimering af arbejdsgange ved at gennemtvinge regler, links og meddelelser
  • Centralisér administration og forbrugsregistrering (omkostning pr. bruger, enhed)
  • Minimér spild af udskrifter (omkostninger), og reducér CO2-udledning
SENDYS Output Manager udskriver fra enhver enhed

Rapportering, analyse og indstilling af politik

SENDYS Output Manager leveres med et web-interface til konfiguration af fjernadgang og systemhåndtering. Det giver administratoren mulighed for at se rapporter, anvende udskrivningspolitikker, administrere omkostningsstyring og foretage velbegrundede beslutninger om enhedskonsolidering. Forudindstillede og skræddersyede rapporter kan downloades som PDF, RTF, CSV, TIFF og MHTML.
SENDYS Output Manager dashboard

Brugeren har fuldt indblik i og kontrol over anvendelsen af udskrivning og kopiering. Forskellige dashboards giver mulighed for at se udskrivning og kopiering for hele afdelingen samt pr. bruger. Desuden mulighed for at spore udskriftsjobs, enhedens status og niveauer for forbrugsstoffer. Herved hjælper SENDYS Output Manager med at reducere unødvendig dobbeltskrivning og tilskynder til digitalisering af dokumenter.


Du kan finde flere oplysninger om SENDYS Output Manager på www.sendysoutputmanager.com

Connect with OKI Europe

LinkedIn Twitter Youtube facebook

©1995-2019 Oki Europe Ltd.