OKI-løsninger til bogholderiet


Office-Finance

Når det drejer sig om at administrere arbejdsgange står dokument-intensive bogholderier over for komplekse udfordringer. 


Mængden af papirbaserede oplysninger om kreditorer og rapporter vokser løbende, hvilket gør eksisterende arbejdsgange for langsomme og udgør en sikkerhedsrisiko.


Teams får mere travlt og har brug for hurtigere løsninger, som strømliner dokumentindskanning, lager, administration og udskrifter for at styrke produktiviteten og effektiviteten samtidig med, at regler og sikkerhedskrav skal overholdes.

Vigtigste udfordringer

  • Manuelle og tidskrævende arbejdsgange for tilgodehavender kræver automation for at opnå større effektivitet, øge produktiviteten og minimere fejl
  • Behandling af papirfakturaer og andre dokumenter fra kreditorer kan forhindres af omkostninger og tid, og kan have en negativ indflydelse på forholdet til kunder og leverandører
  • For at imødekomme lovkrav skal dokumenter, uanset om de er på papir eller digitale, opbevares på et sikkert og centralt sted, hvor godkendte medarbejdere har nem adgang til dem

Sådan kan OKI bidrage til at forbedre din forretning

Automatisér håndteringen af dine tilgodehavender med henblik på mere effektive arbejdsgange

Dårligt automatiserede arbejdsgange for håndtering af tilgodehavender kan skabe forsinkelser og påvirke indtjeningen. 


Fakturaer og breve udskrevet på fortrykt brevpapir øger desuden omkostningerne. 


Printerdriveren i OKIs smart printere og MFP'ere tager højde for disse udfordringer ved at muliggøre valg af den relevante elektroniske skabelon og indstillinger for udskriftsopgaven. 


Når den er sendt, kan kopier arkiveres og indekseres elektronisk, så du nemt kan finde dem igen, hvilket reducerer omkostninger til fysisk opbevaring og udskrivning samt styrker produktiviteten og forbedrer pengestrømmen.

Konsolider dine tilgodehavender for at spare tid og holde dine leverandører tilfredse

Mange virksomheder anvender fejlbehæftede manuelle arbejdsgange omkring betaling af tilgodehavender, der kan skabe forsinkelser, hvilket går ud over forholdet til leverandører. 


Med et integreret dokumentadministrationssystem er der ikke behov for manuel indtastning, idet OKI smart MFP'ere kan skanne og Indeksere sagsakter og gøre arbejdsprocesser mere effektiv. 


OCR (Optical Character Recognition) teknologi og/eller stregkodegenkendelse kan sammenkæde leverandørfakturaer i dokumentadministrationssystemet, hvilket gør dem nemme at søge efter og hente.

 

Med samme gyldighed som sagsakter på papir sparer digitaliserede dokumenter tid og omkostninger til fysisk opbevaring.

Hold finansielle data fortrolige, og sikr overholdelsen af regler og standarder

Kundens fortrolighed og problemer med regeloverholdelse er i fare, når bedste praksis ikke følges i bogholderiet, hvor sikkerhed og fortrolighed er af afgørende betydning.

 

OKIs indbyggede metoder til brugeridentifikation (brugernavn/adgangskode, PIN-kode eller IC-kort) hjælper med at beskytte fortroligheden omkring dokumenter ved at administrere adgangen til udskrivningsenheder.

 

OKIs smart MFP'ere og dokumentstyringssystemer kan kontrollere brugeradgang og sporing af interaktioner, redigeringer og versioner, hvilket forbedrer samarbejdet, svartider og godkendelser. 


De giver mulighed for PDF-kryptering til at beskytte dokumenter, der gemmes på lokale eller cloud-baserede servere, så lovgivningen og bedste praksis bliver overholdt.

Hurtig oversigt over fordelene

  • OKIs sortiment af smart MFP'ere kombineret med vores dokumentstyringssystemer understøtter fuldt ud digitale automatiserede arbejdsgange, der strømliner processen omkring tilgodehavender og hjælper dig med at administrere og styre virksomhedens pengestrøm
  • Skanningsfunktionen kombineret med et dokumentstyringssystem gør, at fakturaer kan behandles hurtigt og effektivt, behandlingen af tilgodehavender bliver mere rationel, hvilket sparer tid og ressourcer, samtidig med at det reducerer dyre fejl og forbedrer forholdet til leverandører
  • Mulighed for at skanne, gemme og hente dokumenter sikkert og effektivt sikrer dokumenters fortrolighed og reducerer sikkerhedsrisici og maksimerer produktiviteten

Book et møde

Hvis du har brug for flere oplysninger, eller du vil aftale et møde med en af vores eksperter, er du velkommen til at kontakte os.

Connect with OKI Europe

LinkedIn Twitter Youtube facebook

©1995-2020 Oki Europe Ltd.