Vilkår for anvendelse

OKI stiller dette websted til rådighed for dig som en service. Brug af webstedet og de oplysninger, det indeholder, betyder, at du accepterer betingelserne for brug af denne side.


Omfanget af websted

Dette websted skal være nyttig for vores eksisterende og potentielle kunder, leverandører og brugerne af vores produkter i Europa. For at få oplysninger om OKIs politik for beskyttelse af personlige oplysninger i dit land skal du gå ind på dit lokale OKI-selskabs websted via landevælger. Hvis du ikke er baseret i Europa, skal du benytte linksene på vores globale hovedkvarters websted, der findes her:

www.oki.com/us/printing/ >

www.oki.com/jp/ >

Status for oplysninger og ansvarsfraskrivelse

Vi bestræber os på at holde oplysningerne på dette websted opdateret, men kan ikke love, at de til enhver tid vil være helt nøjagtige eller opdaterede. Specielt er visse produkter eller tjenester muligvis ikke tilgængelige i dit land. For at få bekræftet en bestemt oplysning bedes du kontakte dit lokale OKI-selskab via landevælgeren på webstedet.

Alle produktoplysninger her skal betragtes som midlertidige og kan til enhver tid ændres. De bør altid bekræftes, før eventuelle ordre afgives. Ingen oplysninger på dette websted må betragtes som tilbud, repræsentation, garanti eller som en del af en kontrakt.

OKI er ikke ansvarlig for eventuelle tab eller skader som følge af oplysninger eller software, der er hentet fra dette websted, uanset om det er et resultat af OKIs forsømmelighed. Kontrollér derfor alle oplysninger omhyggeligt. Denne erklæring er underlagt gældende lovgivning, og har ingen indflydelse på ethvert erstatningsansvar, som OKI kan have under britisk lovgivning for død eller personskade som følge af virksomhedens uagtsomhed.

OKI vil under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte tab eller følgetab, herunder (men ikke udelukkende) driftstab eller tab af fortjeneste.

Softwareoverførsler

OKI eller dets licensgivere ejer ophavsrettighederne til al software, der er tilgængelig for download fra dette websted. Du må ikke bruge softwaren, medmindre du accepterer vilkårene i licensaftalen, som vises som en del af installationsproceduren.

Software kan blive beskadiget under overførslen, og brug af sådant software sker på eget ansvar.

Ophavsret til tekst og billeder

Ophavsrettighederne til al tekst og billeder på dette websted tilhører OKI Europe Limited eller dets licenshavere. Du må kun se den, hente og udskrive den til eget brug og til cirkulation inden for din egen virksomhed, men du må ikke ændre eller foretage yderligere brug af den eller kopiere den til andre personer eller udnytte den på nogen forretningsmæssig måde uden OKIs udtrykkelige skriftlige tilladelse.

Varemærker og produktnavne nævnt i forbindelse med tredjepartsprodukter

"OKI", OKI logo, OKIPAGE, OKIFAX, OKIOFFICE og MICROLINE er registrerede varemærker, der tilhører OKI Electric Company Limited, og anvendes med licens af OKI Europe og dets datterselskaber.

Følgende er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende tredjepart:

"Microsoft" og "Windows" (og udgaver og versioner af Windows som f.eks. Windows 95, 98, 2000, NT, XP etc: Microsoft Corporation.

iPad, iPhone, iPod og iPod touch er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA. og andre lande. AirPrint og AirPrint-logoet er varemærker tilhørende Apple Inc.

Disse og andre tredjeparts varemærker er benyttet på dette websted blot for at henvise til varemærkets ejer eller dennes produkter. Deres brug ikke har til hensigt at antyde nogen forbindelse mellem OKI eller OKIs produkter og varemærkets ejer eller dennes produkter eller nogen godkendelse af OKIs produkter fra varemærkets ejers side.

Hvis et OKI produkt er beskrevet på dette websted som beregnet til brug med eller kompatibel med et tredjepartsprodukt, har omtalen ikke til formål at antyde, at OKIs produkt på nogen måde er godkendt af tredjeparten.

Links

Du må kun linke til dette websted, hvis dit link åbner den tilladte side på OKIs websted i et nyt og uafhængigt vindue, uden ramme, sidebjælker, flydende vindue eller en anden tekst eller billede, der ikke er skabt af OKI, er synlig samtidig med vores websted. Alle links, der ikke overholder denne regel, overtræder vores ophavsret til dette websted.

Nogle links, der stilles til rådighed for dig på dette websted, fører dig til websteder, som drives af tredjeparter, som OKI ikke har kontrol over. OKI er ikke være ansvarlig for alt, hvad du finder dér, eller hvad der sker dér. For at kunne bruge tredjeparts websteder skal du acceptere webstedets operatørs vilkår og betingelser, og disse kan være eller ikke være tilgængelige fra det sted, du ankommer til. Alligevel er din brug af ethvert sådant websted underlagt din accept af eventuelle betingelser pålagt af operatøren.

Gældende lovgivning

Disse betingelser for brug er underlagt engelsk lovgivning, og kun domstole i England og Wales har kompetence til at dømme i sager vedrørende deres fortolkning eller din brug af dette websted.

[Vilkår revideret 26-05-2012 ]

Connect with OKI Europe

LinkedIn Twitter Youtube
>

Copyright ©1995-2021 Oki Europe Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.