Hjælp børnene


Vores velgørende arbejde

Børn

OKI tager sit forretningsmæssige og sociale ansvar meget alvorligt, herunder bidraget til udvikling af vore lokalsamfund. Vi bestræber os på at hjælpe organisationer, uddannelsesinstitutioner og miljøprogrammer for at have en mere positiv indvirkning, øge bæredygtigheden og berige tilværelsen for mennesker i hele verden.

OKI Europe’s velgørenhed - Red barnet

I øjeblikket støtter OKI Europe Red Barnets uddannelsesarbejde. Her tages der fat på emner som diskrimination og adgang til kvalitetsundervisning i de lande i verden med flest analfabeter. Red Barnet er særligt opmærksomme på lande som Rwanda og Syrien  hvor adgangen til undervisning er påvirket af krig. Det vurderes, at 250 millioner børn i skoler ikke lærer de mest grundlæggende færdigheder*, f.eks. at læse, at regne og at tænke kritisk, og at der derfor er mange, der falder fra, og færre vurderes at kunne gennemføre en efterfølgende uddannelse.

Stærk gennem uddannelse

Frem til i dag har Red barnets uddannelsesprojekt hjulpet 5,9 millioner børn over hele verden.

Nogle af disse programmer omfatter:

  • Rwanda: Læsefærdighederne i landet er forbedret gennem et øget antal børnebøger af god kvalitet, etablering af læseklubber og støtte til forældre og lærere.
  • Nødhjælp: Et af vores grundlæggende fokusområder inden for nødhjælp er at sikre uddannelse.
  • EU Children of Peace: Initiativet hjælper mere end 16.000 børn i konfliktramte lande, så de kan komme i skole - mange for første gang.
  • Syrien: I det krigshærgede Syrien:  Initiativet hjælper børn til sikkerhed ved at støtte dem, så de kan komme tilbage i uddannelse.
  • Uddannelse af piger: I Afghanistan, Etiopien, Mozambique og Den Demokratiske Republik Congo, hvor tusindvis af piger får den støtte, de har brug for, for at kunne blive på deres uddannelse.
  • Filippinerne: Her får forældre den nødvendige viden, færdigheder og ressourcer, så de kan understøtte deres barns tidlige indlæring og udvikling.

Beskyt vores jord med genbrug

Udover at give donationer har OKI Europe igangsat initiativer såsom virksomhedens genbrugsprogram for forbrugsstoffer, som vore kunder støtter i et stort omfang. Når du returnerer et brugt forbrugsstof til OKI Europe, indgår det direkte i vores genbrugsprogram. For hvert ton forbrugte forbrugsstoffer, der genbruges, donerer OKI Europe en sum penge til Red Barnet som vores måde at sige tak og løbende opmuntre andre organisationer til at genbruge deres tonerpatroner og samtidig indirekte bidrage til en god sag på. 

En lysere fremtid for vores børn

Red Barnet

Red Barnet arbejder for at forbedre kvaliteten af børns læringsmiljø. Organisationens vision er, at alle børn skal have en uddannelse af god kvalitet og lære de færdigheder og få den viden, der er nødvendig for deres trivsel i det 21. århundrede. Et svimlende antal på 61 millioner børn i skolealderen skønnes at stå uden mulighed for at få en helt grundlæggende skolegang. Red Barnet arbejder i mere end 120 lande med fokus på deres udvalgte prioriteringsområder - beskyttelse af børn, uddannelse, sundhed & HIV/AIDS, ernæring og nødhjælp.

Connect with OKI Europe

LinkedIn Twitter Youtube facebook instagram
>

©1995-2021 Oki Europe Ltd.