OM OS

Virksomhedspolitik


Erklæring om politik vedrørende korruption og bestikkelse

Det er OKI Europes politik at drive virksomhed på en ærlig og etisk måde. Vi har en nultolerance til bestikkelse og korruption, og vi vil handle professionelt, retfærdigt og med integritet i alle forretningsanliggender og forretningsforhold, uanset hvor vi arbejder.


Vi har retningslinjer og procedurer på plads for at undgå bestikkelse.


Vi vil efterleve alle relevante love om bekæmpelse af bestikkelse og korruption i alle de jurisdiktioner, hvor vi driver forretning, og vi vil efterleve både Foreign Corrupt Practices Act 1977 [Lov af 1977 om Udenlandske Korrupte Praksisser] og Bribery Act 2010 [Lov af 2010 om Bestikkelse] mht. vores adfærd både her i landet og i udlandet.

Connect with OKI Europe

LinkedIn Twitter Youtube facebook instagram

©1995-2021 Oki Europe Ltd.