Tiskové centrum

Společnost OKI vydala zprávu o životním prostředí pro rok 2015

01/10/2015


Zabývala se úsilím vytvářet společnosti s nízkými emisemi uhlíku

Společnost OKI (TOKYO:6703) dnes vydala jak anglickou, tak čínskou verzi své „Zprávy o životním prostředí OKI Group pro rok 2015“, jejíž zveřejnění má za cíl jasně prezentovat zainteresovaným stranám úsilí a výsledky společnosti v oblasti životního prostředí za fiskální rok 2014. S ohledem na rychle se měnících aktuální podmínky a stále rostoucí význam v oblasti životního prostředí představuje tato zpráva také aktualizaci informací zaměřených na úsilí týkajícího se životního prostředí z fiskálního roku 2015. Dokument bude zveřejněn ve formátu PDF na webové stránce OKI v poledne.


Tato zpráva popisuje důležitá témata pro environmentální řízení společnosti OKI Group, což je také oblastí, o niž mají zainteresované strany a široká veřejnost zájem. Speciál tohoto vydání se zaměřuje na závazek společnosti OKI Group usilovat o vytváření společností s nízkými emisemi uhlíku díky význačným technologiím, jako jsou mechatronické produkty, tiskárny a bezdrátové, „multi-hop“ komunikační systémy s šířkou pásma 920 MHz. Zpráva také popisuje další snahy a výsledky, mezi něž patří řízení chemických látek pomocí produktů, úsilí o snížení dopadu na životní prostředí při obchodní činnosti a zlepšování jakosti.


Tato zpráva byla upravena tak, aby umožnila zainteresovaným subjektům a široké veřejnosti lépe porozumět environmentálním snahám společnosti OKI Group. Společnost OKI Group bude i nadále zahrnovat hlasy svých podílníků a široké veřejnosti do ekologických iniciativ jako součást svého trvalého úsilí o snížení negativního dopadu na životní prostředí.

Níže jsou uvedeny důležité body Zprávy o životním prostředí pro rok 2015:

Obsah speciálu: „Vytváření společností s nízkými emisemi uhlíku“ prostřednictvím produktů

21. konference smluvních stran (COP21) Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu se koná v prosinci 2015 a opatření proti globálnímu oteplování zvýšila její důležitost. Tento speciál obsahující tři níže uvedené články diskutuje o závazku společnosti OKI Group vytvářet společnosti s nízkými emisemi uhlíku prostřednictvím svých různých produktů.

– úspěšně snižovat emise CO2 u mechatronických produktů

– vyvíjet tiskárny splňující mezinárodní normy týkající se životního prostředí a globální potřeby zákazníků

Světově první úspora vody/energie díky dálkově ovládaným systémům na toaletách

Snižování dopadů na životní prostředí prostřednictvím produktů a obchodních aktivit

Tato část popisuje úsilí zaměřené na zabránění znečišťování prostřednictvím produktů a obchodních aktivit a optimalizace investovaných materiálů.

Prevence znečišťování prostřednictvím produktů

– přísné řízení chemických látek včetně obalového materiálu

– řešení různých problémů týkajících se řízení chemických látek v produktech

– know-how, jak neustále sledovat environmentální údaje v místech podnikání

Snižování dopadů obchodních aktivit na životní prostředí

– výzva k snížení dopadu výroby desek plošných spojů na životní prostředí

– mezifunkční komise na propagaci prevence globálního oteplování

– reakce na znečištění životního prostředí atd.

Systém environmentálního řízení společnosti OKI Group

Ohleduplnost k životnímu prostředí – podrobné údaje

Spojte se s OKI

linkedin twitter youtube facebook instagram