Podmínky použití

Společnost Oki poskytuje tuto webovou stránku jako službu pro vás. Používáním webové stránky a informací, které obsahuje, souhlasíte s podmínkami použití na této stránce.


Rozsah stránky

Tato stránka slouží jako užitečná pomůcka pro naše současné i budoucí zákazníky, dodavatele a uživatele našich produktů v Evropě. Informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Oki ve vaší zemi si potvrďte na webové stránce místní provozní společnosti Oki prostřednictvím výběru země. Pokud nesídlíte v Evropě, použijte odkazy dostupné na stránce našeho celosvětového ústředí zde:

www.oki.com/us/printing/ >

www.oki.com/jp >

Stav informací a zřeknutí se odpovědnosti

Snažíme se udržovat informace na této stránce aktuální, ale nemůžeme zaručit, že budou vždy aktuální a zcela přesné. Zejména některé produkty a služby nemusí být ve vaší zemi dostupné. Pokud chcete potvrdit stav některých konkrétních informací, obraťte se na místní provozní společnost prostřednictvím výběru země na každé stránce tohoto webu.

Všechny zde uvedené informace o produktech je nutné považovat za prozatímní a podléhající změně. Před vystavením objednávky je nutné vždy si nechat informace potvrdit. Žádné informace na této stránce nejsou míněny jako nabídka, vyjádření nebo záruka ani jako součást jakékoli smlouvy.

Společnost Oki nebude odpovědná za jakoukoli ztrátu nebo poškození vyplývající ze spoléhání se na jakékoli informace uvedené na této stránce ani ze softwaru staženého z této stránky, bez ohledu na to, zda je pochybení výsledkem nedbalosti ze strany společnosti Oki. Proto pečlivě kontrolujte veškeré informace. Toto prohlášení podléhá platným zákonům a nemá vliv na jakoukoli odpovědnost společnosti Oki za smrt nebo zranění v důsledku nedbalosti společnosti Oki, kterou může mít podle zákonů Spojeného království.

Společnost Oki nebude za žádných okolností odpovědná za nepřímé nebo následné škody, včetně (dále jsou uvedeny pouze nevýlučné příklady) přerušení podnikatelských činností nebo ztráty zisku.

Používání souborů cookie

Vysvětlivky ohledně našeho nastavení souborů cookie, používání souborů cookie a změn nastavení vlastních souborů cookie jsou uvedeny na

stránce Ochrana osobních údajů.

Software ke stažení

Společnost Oki nebo její licenční partneři vlastní autorská práva na veškerý software dostupný ke stažení na této stránce. Software není dovoleno používat, pokud nesouhlasíte s podmínkami licenční smlouvy, která se na něj vztahuje a která se zobrazí jako součást postupu instalace.

Software se může při přenosu poškodit a použití jakéhokoli takovéhoto softwaru je na vlastní nebezpečí.

Autorská práva na texty a obrázky

Autorská práva na texty a obrázky uvedené na této stránce patří společnosti Oki Europe Limited nebo jejím licenčním partnerům. Můžete je zobrazovat, stahovat nebo tisknout pouze pro vlastní použití a pro jejich oběh přísně v rámci vaší vlastní organizace, ale nesmíte je upravovat ani je dále používat nebo kopírovat pro další osoby ani je jakýmkoli způsobem komerčně používat bez příslušného písemného povolení od společnosti Oki.

Ochranné známky a produkty jmenované ve spojení s produkty jiných společností

„OKI“, logo společnosti OKI, a názvy OKIPAGE, OKIFAX, OKIOFFICE a MICROLINE jsou registrované ochranné známky společnosti OKI Electric Company Limited a používají se na základě licence společnost Oki Europe a jejích poboček.

Ochranné známky nebo registrované ochranné známky patřící jiným společnostem:

„Microsoft“ a „Windows“ (a vydání a verze operačního systému Windows, např. Windows 95, 98, 2000, NT, XP atd.: Microsoft Corporation.

iPad, iPhone, iPod, a iPod touch jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích. AirPrint a logo AirPrint jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.

Tyto ochranné známky a jakékoli ochranné známky jiných společností jsou na této stránce použity pouze jako odkazy na vlastníka ochranné známky a jeho produkty. Jejich použití není míněno jako jakékoli spojení mezi společností Oki a jejími produkty a vlastníkem ochranné známky nebo jakýmikoli jeho produkty ani jako podpora produktů společnosti Oki od vlastníka ochranné známky.

Pokud je produkt Oki popsán na této stránce jako určený k použití nebo kompatibilní s jakýmkoli produktem jiné společnosti, takovýto popis neznamená, že je produkt společnosti Oki podporován nebo schválen jakýmkoli způsobem touto jinou společností.

Odkazy

Na tuto stránku můžete odkázat, pouze pokud váš odkaz otevře povolenou stránku na webu Oki v novém nezávislém okně bez rámečku, postranní lišty, plovoucího okna nebo dalšího textu či obrázku, které nebyly vytvořeny společností Oki a jsou viditelné ve stejné době jako naše stránka. Jakýkoli takovýto odkaz je porušením našeho autorského práva na této stránce.

Některé odkazy poskytnuté pro vás na této stránce vás zavedou na stránky provozované jinými společnostmi, nad kterými nemá společnost Oki kontrolu. Společnost Oki není zodpovědná za nic z toho, co zde naleznete nebo co se zde stane. Chcete-li používat servery jiných společností, musíte přijmout smluvní podmínky provozovatele příslušné stránky. Tyto stránky mohou, ale nemusí, být přístupné v místě, kde se právě nacházíte. Vaše použití jakékoli takové stránky však podléhá přijetí jakýchkoli podmínek stanovených jejich provozovatelem.

Platné zákony

Tyto podmínky použití podléhají anglickým zákonům a v případě jakýchkoli sporů vzešlých z jejich interpretace nebo vašeho použití této stránky mají výlučnou jurisdikci u soudů v Anglii a Walesu.

[Revize podmínek 26-05-2012]

Spojte se s OKI

linkedin twitter youtube

Copyright ©1995-2021 Oki Europe Ltd. Všechna práva vyhrazena.