Novinky

Zpráva od společnosti CEBR – Chytřejší správa tisku

Je na vás vyvíjen tlak, abyste kontrolovali nebo snížili provozní náklady? Stojíte před výzvou, jak snížit uhlíkovou stopu Vaší firmy?


Pokud jste na jednu nebo obě výše uvedené otázky odpověděli „ano“, mohlo by vás zajímat, že Vaše firma může využívat výhod chytrého tisku, významné úspory nákladů a snížení CO2 provedením jednoduchých změn ve způsobu tisku.


„Chytřejší správa tisku – řízení nákladů a dopadů na životní prostředí“: V březnu 2009 představuje společnost CEBR posouzení potenciálních úspor nákladů v celé Evropě, na Středním východě a v Africe (oblast EMEA) díky efektivnější správě podnikových tiskových funkcí. 


Tisk je důležitým prvkem firemních procesů a rychle se mění. Tato změna přináší nové příležitosti, které mohou podstatně podpořit produktivitu a konkurenceschopnost.

Zde si můžete vyžádat zprávu prostřednictvím registrace >

Spojte se s OKI

linkedin twitter youtube facebook instagram
>

©1995-2021 Oki Europe Ltd.