2018

ZVÝŠENÍ MARKETINGOVÉ HODNOTY DÍKY VĚTŠÍMU ZAMĚŘENÍ NA LÉKAŘSKÉ ZOBRAZOVACÍ SYSTÉMY

AUTOR ČLÁNKU: JAVIER LOPEZ, GENERÁLNÍ MANAŽER, VERTICAL SOLUTIONS, OKI EUROPE LTD


Pro lékařské organizace a podniky, jež se soustředí na radiologické nabídky, je kvůli získávání důvěry a zvyšování spokojenosti zásadní zajistit, aby byly jasně, efektivně a personalizovaným způsobem poskytovány ty pravé informace. Od ordinací všeobecných lékařů po ordinace kosmetické, veterinární, zubní a ortopedické má přesné lékařské zobrazování zásadní význam jednak kvůli správnému chápání pacientových potíží a komunikaci, a jednak kvůli léčbě, která je pro pacienta dostupná.

Díky přesným a jasně prezentovaným informacím mohou zdravotnická zařízení a organizace zajistit, aby se pacientům dostalo správné léčby, vizuálně kontrolovat její průběh na výtiscích snímků a také, aby byli s poskytovanými službami spokojeni. Tím se výrobcům lékařských zobrazovacích systémů nabízí příležitost pomáhat zdravotnickým organizacím a podnikům budovat důvěru a spokojenost. Toho lze dosáhnout, pokud budou mít k dispozici nejnovější technologii, která dokáže vytvářet jasné snímky v široké škále tiskových formátů.

Hmotná aktiva

Nejmodernější tiskové vybavení s integrovaným řešením DICOM a tiskovou technologií DICOM RIP mohou praktickým lékařům, veterinářům, chirurgům i specialistům poskytnout konkrétní a snadno srozumitelný způsob, jak prohlížet rentgenové snímky, snímky nukleární medicíny, magnetické rezonance, CT i ultrazvukové snímky a výsledky následně vysvětlovat pacientům. Například v ortopedii umožní jasnější snímek ve formátu transparentu v životní velikosti ze zařízení DICOM rychlejší diagnózu.

Studie prokázaly, že člověku trvá pouhých 150 milisekund, aby zpracoval obrazy, které uvidí, a pak dalších 100 milisekund, aby jim přiřadil nějaký význam. Celý proces zabere méně času než mrknutí okem, zatímco zpracování slov a pochopení jejich významu zabere dvakrát více času.

Nedávná studie MIT uvádí, že význam obrazu dokážeme pochopit za pouhých 13 milisekund – tedy desetkrát rychleji než mrknout okem. Další studie zjistily, že pokud se důležité dokumenty doplní barvou, umožňuje to pak vybavit si v nich uvedené technické informace
o 82 procent lépe.

U zdravotnických organizací sníží tisk se standardem DICOM množství času, které lékařský personál potřebuje k vysvětlení zdravotního stavu pacientům na základě vytištěných snímků a výsledků, a díky přehlednosti vytištěných snímků se minimalizuje možnost chybné interpretace.

Tisk DICOM přispěje k větší spokojenosti pacienta díky tomu, že zdravotnické zařízení bude moci u pacientů přehledněji a snáze sledovat průběh léčby (například zlepšování estetického stavu chrupu, pokroky při rehabilitaci) na základě využití ostrých, velkoformátových snímků, kterým snadno porozumí pacienti i jejich blízcí.

Co se týče policejní kontroly a zákona, výtisky snímků DICOM mohou představit vysoce kvalitní soudní důkazy, které umožní nejen prosadit právo a přesně pochopit, jak se odehrály trestné činy, ale také soudům pomohou uložit nejvhodnější rozsudky těm správným podezřelým. Z hlediska marketingu umožňuje tištěný soudní důkazní materiál DICOM policejním složkám také sdílet jasné a přesné detaily prostřednictvím vhodných mediálních kanálů, informovat veřejnost o uzavřených případech a pomáhat od veřejnosti shromažďovat cenné informace o těch neuzavřených.

Nabídka na míru

Pokud pacienti dostanou na míru přizpůsobené brožury, povede to k jejich větší spokojenosti a jistotě, neboť budou mít k dispozici zdroj informací, do kterého lze nahlížet – včetně detailních a vysoce kvalitních snímků, které si mohou vzít s sebou domů. Tištěné brožury by měly obsahovat relevantní lékařské informace a záznamy a také snímky, které maximalizují jejich marketingovou hodnotu tak, že vysvětlují nálezy zachycené na skenu nebo rentgenu, nebo v brožurách pro prezentaci vizuální stránky možných kosmetických zásahů uvádějí podrobnosti o navrhovaném chirurgickém zákroku.  

Pokud pacient, jehož stav vyžaduje operaci, dostane barevnou brožuru formátu A3, může mu to pomoci provést během konzultační fáze informované rozhodnutí a přispět k tomu, aby vše dopadlo k jeho spokojenosti.
Brožura bude obsahovat podrobné informace o navrhované léčbě i průběhu operace, dodá pacientovi větší jistotu v týdnech nebo měsících, které operaci předcházejí, protože může posloužit k rychlému nahlédnutí a umožní mu seznámit se s lékařskými postupy. Jistotu pacienta je dále možné podpořit uvedením informací o stavu po zásahu a podrobností o možnostech následné léčby.

V případě fakultních nemocnic má poskytování osobních kopií lékařských snímků pacientům i studentům stejně velký význam. Zájem studentů o daný obor závisí z velké části na kvalitě výukových zdrojů, které příslušná instituce nabízí. Nejen, že personalizovaná kopie pro každého studenta zlepšuje proces učení, ale možnost ponechat si kopii k dalšímu nahlédnutí přispěje k vyšší úspěšnosti studentů u zkoušek díky tomu, že budou mít k dispozici vysoce kvalitní studijní materiál.

Moderně a jednoduše

Díky jednoduché integraci vybavení pro zdravotnický tisk a tiskáren s integrovaným řešením DICOM a také díky neustálému vývoji, který tento komunikační standard během let zaznamenal, bylo dosaženo téměř všeobecné úrovně přijetí mezi prodejci radiologického vybavení. Avšak výhody standardu DICOM znají pouze výrobci lékařských zobrazovacích systémů a lékařský personál. Pacienti tedy sice získají správnou diagnózu a léčbu, ale ani oni, ani klienti soukromých lékařských zařízení nemohou využívat výhody toho, že by si mohli ponechat a prohlížet obrazový materiál vytištěný v rámci standardu DICOM.

Tradičně tomu je tak proto, že obrazové soubory DICOM není snadné s pacienty sdílet. Zatímco jiné formáty obrazových souborů, například JPEG, PNG nebo TIFF, osobní počítače snadno rozpoznají a přečtou, soubory DICOM standardní domácí počítač nebo notebook s operačním systémem Windows nebo Mac OS nerozpozná. Lékařské organizace by sice mohly prozkoumat možnosti sdílení tohoto obrazového materiálu prostřednictvím e-mailu, pro pacienta by to však znamenalo nutnost instalace přídavného softwaru v podobě prohlížeče DICOM, a i kdyby takto získal přístup k souboru, potřeboval by další informace v e-mailu nebo zvláštním textovém souboru, které by mu nálezy na obrázku vysvětlily.

Existují zjevné příležitosti, jak mohou zdravotnická zařízení zaměřená na chirurgické zákroky zjednodušit konzultační proces pro pacienty i personál, což oběma stranám usnadní porozumění léčbě i zraněním. Tím pak vzniká příležitost pro výrobce lékařských zobrazovacích systémů, kteří mohou poskytovat vybavení schopné tisknout bez velkých nákladů různé materiály, například osobní brožury ve vysoké kvalitě, s flexibilním rozsahem formátů a rozměrů a s ostrými, barevnými obrázky, které poskytnou pacientům informace a útěchu v době stále rostoucích očekávání.

Spojte se s OKI

linkedin twitter youtube facebook

©1995-2020 Oki Europe Ltd.