Chráníme_naši_planetu

Životní prostředí

Ochrana naší planety


Výsadba stromů

V červnu 2015 společnost OKI Data zasadila 300 mangrovníků podél pobřeží provincie Chon Buri ve východní části Thajska, kde máme výrobní zařízení. 


Tato každoroční událost, která má za cíl napomoci zachování přirozeného životního prostředí, se konala již osmý rok po sobě a zúčastnilo se jí 81 zaměstnanců společnosti OKI Precision (Thajsko).


Mangrovníky na ploše 400 m² by měly poskytnout pestrý habitat pro spoustu žijících tvorů a pomoci zajistit ochranu před přírodními katastrofami způsobenými přívalovými vlnami a vlnami tsunami.


Společnost OKI Group se bude nadále angažovat v ochraně místního životního prostředí a usilovat o udržitelnou správu a ochranu lesů po celém světě.

Vypouštění mladých ryb

Abychom oslavili světový den oceánů pořádaný organizací OSN, společnost OKI Electric Industry (Shenzen) Co., Ltd. zorganizovala v čínském Šen-čenu na ostrově Dongshan Pearl Island událost, při které se vypouštěly mladé ryby za účelem chránit mořské ekosystémy a přispět místnímu regionu.


Události, při které se do zálivu Daya u západního pobřeží poloostrova Nan‘ao vypustilo 150 000 mladých ryb, včetně mořana tmavého, pestrouna a okouna, se dobrovolně zúčastnilo šedesát zaměstnanců a jejich rodiny.


Spolu s raketovým vývojem čínské ekonomiky v posledních letech se zvýšila obava o pokles mořských druhů v regionu. 


Díky neregulované rybolovné činnosti a vypouštění kontaminované vody došlo během tohoto vývoje ke značným proměnám mořských ekosystémů, které podnítily tyto obavy.


Událost byla naplánována ve shodě se zásadami v oblasti životního prostředí společnosti OKI Group a ve spolupráci s neziskovou organizací Blue Ocean Environment Protection Society (Společnost pro ochranu životního prostředí v modrých oceánech), která se soustředí především na ochranu biodiverzity a udržitelnou spotřebu. 


Ryby byly v den konání události vypuštěny pod dohledem specialistů z ostrova Dongshan Pearl Island, kteří byli pověřeni obecní šen-čenskou administrativou pro správu oceánů. 


Tato akce měla zvýšit povědomí o mořském ekosystému a přispět k jeho ochraně.

Spojte se s OKI

linkedin twitter youtube facebook

©1995-2019 Oki Europe Ltd.