Vize 2020

EKOLOGICKÁ VIZE 2020


Ekologický program společnosti OKI – Vize 2020

Společnost OKI Group pomáhá vytvářet lepší globální životní prostředí pro budoucí generace. Skupina bude aktivně propagovat ochranu životního prostředí a zavedení aktivních opatření, aby do roku 2020 dosáhla svých cílů ve čtyřech klíčových oblastech: „vytváření nízkouhlíkových společností“, „předcházení znečištění“, „oběh zdrojů“ a „zachování biodiverzity“.

Vytváření nízkouhlíkových společností

Maximalizace energetické účinnosti během provozní činnosti při snižování spotřeby energie a nabídka produktů a služeb šetrných k přírodě s cílem vytvářet nízkouhlíkové společnosti.

Předcházení znečištění

Snížení emisí chemických látek, které mohou nepříznivě ovlivnit zdraví osob a škodit životnímu prostředí.

Oběh zdrojů

Od roku 2012 skupina zvyšuje počet produktů, které lze recyklovat z 25 %. Kromě toho společnost OKI hodlá rozšířit recyklaci odpadových materiálů a zároveň aktivně propagovat produkty šetrné k životnímu prostředí.

Zachování biodiverzity

Abychom se angažovali v ochraně biodiverzity a v jejím udržitelném používání a pomáhali v boji proti globálnímu oteplování a proti znečišťování vzduchu a vody chemickými látkami, nadále rozšiřujeme naše recyklační procesy.

Spojte se s OKI

linkedin twitter youtube facebook

©1995-2019 Oki Europe Ltd.