Zásady ochrany životního prostředí


Zásady ochrany životního prostředí

Společnost OKI Group se zaměřuje na zlepšování globálního životního prostředí a nabízí produkty a služby, které pomáhají budovat lepší svět pro další generace.  

Skupina si ochranu globálního prostředí vytyčila jako jednu z klíčových priorit a snaží se nabízet produkty a služby šetrné k životnímu prostředí v rámci veškeré provozní činnosti počínaje plánováním produktů a konče jejich výrobou a údržbou. Společnost se rovněž snaží šetřit energií a zdroji a podniká opatření pro zvýšení míry recyklace. 


Veškeré snahy společnosti OKI v oblastech biodiverzity, šetrnosti k životnímu prostředí a udržitelnosti jsou v souladu s environmentálními předpisy a splývají s dalšími ekologickými snahami, ke kterým se skupina hlásí.


Skupina OKI si uvědomuje hodnotu, jakou s sebou nese podpora ekologických iniciativ a související výraznější příspěvek společnosti.  Proto posuzuje vývoj ekologických aktivit a bude nadále zkoumat, jak zkvalitnit svůj provoz.

Spojte se s OKI

linkedin twitter youtube facebook

©1995-2019 Oki Europe Ltd.