Technologie-šetrná-k-životnímu-prostředí

Životní prostředí

Technologie šetrná k životnímu prostředí – Ochrana životního prostředí


Opětovné použití a recyklace

Společnost OKI podporuje snahy prodloužit životnost komponent, snížit množství částí jdoucích do odpadu a vyvíjet produkty, které se snadněji rozeberou a opětovně využijí.


V roce 2006 jsme dosáhli 74% poměru celkové recyklace produktů a snížili počet použitých materiálů s cílem usnadnit opětovné použití a recyklaci. 


Mimo to jsme v souladu s normou ISO 11469 vyvinuli označení materiálu, které více nabádá k recyklaci produktu.

Ochrana zdrojů

Společnost OKI se snaží chránit zdroje jak při vývoji hardwaru, tak i softwaru, takže vyrábí kompaktnější produkty, zlepšuje technologie výroby spotřebního materiálu a neustále zdokonaluje ovladače tiskáren.


Patentovaná technologie digitálních LED diod společnosti OKI snižuje množství plastů používaných v tiskárnách, které jsou kompaktnější. 


Kromě toho funkce oboustranného tisku snižuje spotřebu papíru a funkce pro úsporu toneru snižuje spotřebu toneru, což v důsledku zmírňuje dopad na životní prostředí.


Stránkové tiskárny OKI jsou navíc navrženy tak, že lze oddělit toner od válce, který má odlišné termíny výměny. 


Využije se tak celého životního cyklu každého válce a sníží se objem možného odpadu vzniklého vyhozením válců, které lze ještě použít.

Šetření energií

Společnost OKI vyvíjí produkty v souladu s mezinárodním programem ENERGY STAR s cílem uchovat globální zdroje a předcházet globálnímu oteplování.


Technologie LED společnosti OKI generuje dostačující světlo s velmi nízkým napájením, takže šetří energii a přispívá k ochraně životního prostředí.


Jelikož má na spotřebu energie vliv také rychlost tisku, společnost OKI vyvinula mikrokapslový toner, který omezuje energii potřebnou pro tisk a ve srovnání s běžným tonerem podstatně snižuje spotřebu energie.


Tiskárny OKI také disponují režimem hlubokého spánku a ekologickým režimem, které snižují spotřebu energie, pokud není tiskárna v provozu, což pomáhá šetřit energii a odpovídá mezinárodnímu programu ENERGY STAR.

Jednoduché zpracování odpadu

Zjednodušení recyklace znamená zkrácení doby a počtu kroků potřebných k rozebrání produktů na minimum. Jednoduchý design produktů OKI tento proces urychluje.

Ochrana životního prostředí

Společnost OKI zavedla interní systémy a provozní opatření, které jsou v souladu se směrnicemi o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) a o omezení používání některých nebezpečných látek (RoHS), tedy předpisy EU na ochranu životního prostředí. 


Dále máme v úmyslu stabilně snižovat použití polyvinylchloridu.

Prodloužené použití

Prodloužení životnosti našich produktů a spotřebního materiálu pomáhá šetřit a zachovat naše vlastní i globální zdroje.

Obalové materiály

Společnost OKI vyvinula normy obalových materiálů, které odpovídají normám vývoje produktů, a od roku 2000 používá 100% recyklovatelné obaly.

Zveřejnění informací

Společnost OKI zveřejňuje nejrůznější informace o iniciativách a výsledcích týkajících se ochrany životního prostředí. 


Prostřednictvím aktivní výměny informací budeme v budoucnu usilovat o rozvoj ještě spolehlivějších technologií a produktů.

Kancelářské prostředí

Tiskárny OKI reflektují vysokou hodnotu, kterou přikládáme kancelářskému prostředí, ve kterém se používají. 


Jsou navrženy tak, aby splňovaly vládní normy pro elektromagnetický šum a zabezpečení a během provozu vydávají minimální hluk.

Spojte se s OKI

linkedin twitter youtube facebook

©1995-2019 Oki Europe Ltd.