Výroba-šetrná-k-životnímu-prostředí

Životní prostředí

Výroba šetrná k životnímu prostředí


Iniciativy týkající se certifikace ISO 14001

1998 – továrna v Japonsku

Fukušimská divize společnosti OKI DATA – naše výrobní místo v Japonsku – získala 25. března 1998 certifikaci ISO 14001. Na základě programu pro správu životního prostředí propagujeme aktivity, které pomáhají předcházet znečištění, šetřit energii, zachovat zdroje a snížit průmyslový odpad.

1998 – továrna v Thajsku

Společnost OKI Data Manufacturing (Thajsko) vyrábí tiskové hlavy LED určené pro stránkové tiskárny OKI DATA a zabývá se integrovanou výrobou stránkových tiskáren, faxů a jehličkových tiskáren. 28. července 1998 získala divize certifikaci ISO 14001, zatímco od prosince 2006 obě výrobny dodržují komplexní certifikaci ISO 14001 společnosti OKI Group ISO.

2003 – továrna v Číně

S ohledem na rostoucí čínský trh jsme v roce 2002 založili pobočku v Šen-čenu, která spolu s thajskou pobočkou slouží jako hlavní výrobní místo. Pobočka postupně zahájila výrobu stránkových tiskáren, převážně jehličkových.

Továrna v Japonsku

Předcházení znečištění a ochrana životního prostředí

Chladivo CFC-115 používané ve výrobních závodech v klimatizovaných místnostech bylo od září 1998 nahrazeno náhradním chladivem a halon 1301 v hasičských přístrojích byl vyřazen v roce 1999.


Klademe velký důraz, abychom při výrobě nepoužívali nebezpečné látky, počínaje látkami zmíněnými ve směrnici RoHS.

Vyřazení olověných pájek

Při přípravě substrátu ve Fukušimě jsme od roku 2006 začali používat bezolovnaté pájky a počínaje rokem 2015 jsme snížili použití olovnatých pájek na nulu. Navíc, pokud jde o používání bezolovnatých pájek, díky alternativním materiálům, lepšímu vybavení a dalším opatřením jsme také snížili odpad vzniklý při pájení.

Zelené nakupování a ekologické zadávání zakázek

Naše společnost aktivně nakupuje zásoby s ekologickým označením a ve spolupráci s dodavateli propaguje ekologické zadávání zakázek, které zahrnuje správu chemických látek.

Nižší spotřeba papíru a recyklace

S pomocí kvalitnějších metod ověřovacích zkoušek usilujeme o snížení množství papíru používaného při testování provozu tiskáren a dalších procesech. V administrativních odděleních prosazujeme postupy pro snížení množství používaného papíru včetně oboustranného tisku a použití podkladového papíru. Kvůli recyklaci papír při sběru třídíme na vysoce kvalitní papír, novinový papír, časopisový papír, důvěrné dokumenty, kartony a další kategorie.

Správa a analýza chemických látek v systému správy informací o chemických látkách v produktech

Dodavatelé nám předávají informace o látkách pokrytých směrnicí RoHS a ostatních chemických látkách, které registrujeme v informačním systému chemických látek „COSMOS“ v souladu s normou ekologického zadávání zakázek společnosti OKI Data.
 
Také jsme vyvinuli navigační systém Global RoHS Navi System, který propojuje všechny globální výrobní zařízení a prodejce. V něm se registrují chemické látky, které jsou obsaženy v konkrétních produktech nabízených provozovnám v jednotlivých regionech a prodejní divize mohou ve funkčním systému informace správy potvrdit.

Systém analýzy chemických látek

Na všechna výrobní místa jsme instalovali zařízení pro analýzu chemických látek, takže lze snadno analyzovat chemické látky v komponentách, a kromě toho hodláme dále rozšiřovat seznam měřených látek.

Recyklace a opatření k eliminaci odpadů

Divize ve Fukušimě snižuje, recykluje a opětovně používá odpadní produkty již od roku 1997, kdy zavedla opatření pro průmyslový odpad. Díky širokým aktivitám provozovny v oblasti snižování objemu odpadů a recyklace, a díky přísnému třídění a sběru, dosáhla divize úrovně recyklace 99,94 % (2,05 tuny) a od fiskálního roku 2001 opakovaně dosahuje tento člen společnosti OKI Group stavu s nulovými emisemi (úroveň recyklace 99 % a víc).

Opatření pro zachování zdrojů

Snažíme se prosadit tři zásady, které se týkají zachování zdrojů, stejně jako se přímo zabýváme recyklací materiálu. Zde je několik příkladů:
  • Výroba vycpávkových balicích materiálů z recyklované lepenky
  • Snižování objemu plastů a jejich přeměna na znovu použitelné materiály
  • Opětovné používání vycpávkových balicích materiálů díky přísnému třídění
  • Opětovné používání dřevěných přepravních palet

Továrna v Thajsku

Darované zápisníky z podkladového papíru

Školám a veřejným institucím v Thajsku darujeme zápisníky vyrobené z podkladového papíru pro testování tisku. Rovněž jsme otevřeli recyklační prodejnu, kde je možné zpracovat a opětovně použít dřevěné palety.

Vybudování recyklačního systému pro čištění odpadních vod

Společnost OKI Data Manufacturing (Thajsko) vybudovala recyklační systém pro čištění odpadních vod určený pro zpracování odpadních vod vzniklých na výrobním místě. Dříve jsme 12 000 tun odpadních vod vzniklých každý měsíc zpracovávali pomocí systému membránového čištění přímo na místě a po dosáhnutí příslušné kvality vody jsme ji poslali do zařízení na čištění odpadních vod v průmyslové zóně. Kvalita vody je nyní na takové úrovni, že ji lze na provozovně znovu použít. Systém zpracovává měsíčně 12 000 tun odpadní vody a v zařízení se opětovně použije 2000 tun čisté vody, přičemž očekáváme snížení ročních nákladů o 1,70 miliónu jenů.

Spojte se s OKI

linkedin twitter youtube facebook

©1995-2019 Oki Europe Ltd.