Save the Children


Naše charitativní činnost

Děti

Společnost OKI se zavazuje k podnikové a sociální odpovědnosti včetně přispívání k rozvíjejícím komunitám. Snažíme se podporovat organizace, vzdělávací zařízení a ekologické programy, abychom pozitivně přispěli, zlepšili udržitelnost a obohatili životy lidí na celém světě.

Firemní charita společnosti OKI Europe – Save the Children

V současnosti společnost OKI Europe s nadšením podporuje vzdělávací aktivity Save The Children, které se zabývají problémy s dostupností vzdělávání, diskriminací a kvalitou vzdělávání v zemích po celém světě, ať již jde země s nejnižší gramotností jako Rwanda, nebo země jako Sýrie, kde je vzdělávání narušeno válkou.  Odhaduje se, že až 250 milionů dětí ve školách se nenaučí základní dovednosti*, jako je čtení, počítání a kritické myšlení, což vede k vysoké míře předčasného ukončení školy a menší pravděpodobnosti na dokončení střední školy.

Moc vzdělávání

K aktuálnímu datu projekt Save the Children Education pomohl 5,9 milionu dětí po celém světě.

Mezi některé z těchto programů patří:

  • Rwanda: Zlepšení úrovně gramotnosti národa prostřednictvím zvýšení počtu kvalitních dětských knížek, založení čtenářských kroužků a podpora rodičů a učitelů.
  • Mimořádné události: Zajištění toho, aby vzdělávání bylo klíčovou součástí naší krizové reakce.
  • EU Children of Peace: Pomoc zaměřená na zajištění školní docházky pro více než 16 000 dětí v zemích postižených konflikty – mnohé z nich půjdou do školy úplně poprvé.
  • Sýrie: Ve válkou zdevastované Sýrii:  Pomoc zaměřená na bezpečnost dětí založená na podpoře jejich návratu do školy.
  • Vzdělávání dívek v Afghánistánu, Etiopii, Mosambiku a Kongu poskytnutím potřebné pomoci tisícům dívek, aby mohly dál chodit do školy.
  • Filipíny: poskytnutí potřebných znalostí, dovedností a zdrojů rodičům, které podpoří rané vzdělávání a vývoj jejich dětí.

Recyklace pro ochranu naší planety

Kromě darů společnost OKI Europe vyvíjí iniciativy, jako je program recyklace spotřebního materiálu společnosti, který se široce ujal u zákazníků. Vrácením použitého spotřebního materiálu společnosti OKI Europe se předejde jeho neekologické likvidaci a využije se v našem recyklačním programu. Za každou tunu recyklovaného spotřebního materiálu společnost OKI Europe věnuje částku peněz organizaci Save The Children jako naše poděkování, zatímco současně neustále nabádáme organizace k recyklaci jejich tonerových kazet, čímž nepřímo přispějí dobré věci. 

Podpora světlejší budoucnosti pro naše děti

save the children

Organizace Save The Children je odhodlána zlepšovat kvalitu vzdělávání dětí. Její vize spočívá v tom, že každému dítěti se dostane kvalitního vzdělání a naučí se znalosti a dovednosti potřebné pro úspěch v 21. století. Neuvěřitelným 61 milionům dětí školního věku se nedostává základního vzdělání. Organizace Save The Children funguje ve více než 120 zemích, přičemž se zaměřuje na vlastní tematické priority: ochrana dětí, vzdělávání, ochrana zdraví a HIV/AIDS, výživa a mimořádné události.

Spojte se s OKI

linkedin twitter youtube facebook instagram