O nás

Podnikové zásady chování

Zásady chování OKI Group


OKI Group (Oki Electric Industry Co., Ltd.) a členové přidružených společností se zavazují zajistit plnou spokojenost zákazníků za všech okolností a být důvěryhodnými partnery pro všechny zúčastněné osoby.  To zahrnuje akcionáře a investory, zaměstnance, zákazníky, dodavatele a místní komunity v oblastech, kde působí. Kromě splnění všech souvisejících zákonů a předpisů bude společnost OKI Group nadále vyvíjet pozitivní firemní aktivity v souladu se společenskými normami a přispívat ke zlepšení kvality života lidí na celém světě.

Spokojenost zákazníků

Skupina OKI Group je odhodlána vyvíjet a poskytovat produkty a služby, které zajistí stálou spokojenost zákazníků při celkovém zvážení bezpečnosti a snadného použití.

Čestné firemní aktivity

OKI Group podniká s partnery čestným a nediskriminačním způsobem a snaží se zajistit transparentní a svobodnou hospodářskou soutěž.

Dobrá komunikace

OKI Group se zapojuje do společnosti prostřednictvím různých interakcí a předává informace o společnosti včasným, odpovídajícím a spravedlivým způsobem.

Duševní vlastnictví a správa informací

OKI Group uznává důležitost duševního vlastnictví, a řádně spravuje a chrání údaje společnosti a zákazníků, a to včetně osobních údajů.

Respektování lidských práv

OKI Group respektuje lidská práva všech osob podílejících se na podnikových aktivitách a eliminuje nedovolenou diskriminaci jakéhokoli druhu. OKI Group netoleruje dětskou ani nucenou práci.

Lepší pracovní prostředí

OKI Group zajišťuje a udržuje bezpečné a pohodlné pracovní prostředí pro všechny zaměstnance.

Respektování zaměstnanců

Respektováním individuality každého zaměstnance skupina OKI Group vytváří firemní kulturu, v níž jsou její pracovníci povzbuzováni řešit podnikové výzvy s odhodláním a nasazením.

Ochrana životního prostředí

Aby bylo možné vytvořit a snáze udržovat lepší globální životní prostředí, podporuje OKI Group management životního prostředí a vyvíjí snahy na ochranu životního prostředí prostřednictvím svých produktů a obchodních aktivit.

Podpora sociálních aktivit

Jakožto důvěryhodná korporace OKI Group implementuje společensky prospěšné aktivity zaměřené na celkové zlepšení života ve společnosti.

Uznání regionálních zvláštností

OKI Group se snaží budovat pozitivní vztahy a růst společně s místními komunitami, přičemž respektuje kulturu a zvyky zemí a oblastí, ve kterých působí.

Spojte se s OKI

linkedin twitter youtube facebook instagram

©1995-2021 Oki Europe Ltd.