Save the Children


Ons liefdadigheidswerk

Kinderen

OKI streeft naar maatschappelijk verantwoord ondernemen, onder meer door bij te dragen aan de ontwikkeling van gemeenschappen. Wij streven ernaar om ondersteuning te bieden aan organisaties, onderwijsinstituten en milieuprogramma’s om een meer positieve impact tot stand te brengen, duurzaamheid te verbeteren en het leven van mensen over de gehele wereld te verrijken.

OKI Europe’s Corporate Charity - Save the Children

Momenteel is OKI Europe blij ondersteuning te kunnen bieden aan het onderwijswerk van Save the Children dat problemen aanpakt, zoals de beperkte toegankelijkheid van het onderwijs voor bepaalde kinderen, discriminatie of de gebrekkige kwaliteit van het onderwijs in landen over de gehele wereld met het hoogste percentage analfabeten, zoals Rwanda, alsmede landen zoals Syrië waar onderwijs wordt getroffen door oorlog.  Naar schatting 250 miljoen kinderen op school leren geen basisvaardigheden*, zoals lezen, wiskunde en kritisch denken, wat kan leiden tot vroegtijdige schoolverlaters en minder kans op voltooiing van secundair onderwijs.

De kracht van onderwijs

Tot op heden heeft het educatieproject Save the Children 5,9 miljoen kinderen over de hele wereld geholpen.

Dit zijn enkele programma’s die zijn opgezet:

  • Rwanda: Verbetering van de geletterdheid door het aantal kwalitatief goede kinderboeken te vergroten, leesclubs op te zetten en ouders en leerkrachten te ondersteunen.
  • Noodsituaties: Ervoor zorgen dat onderwijs een fundamenteel onderdeel van onze noodoplossingen is.
  • EU Children of Peace: Helpt meer dan 16.000 kinderen in landen die zijn getroffen door een conflict, om naar school te gaan – velen voor de eerste keer.
  • Syrië: in het door oorlog verscheurde Syrië  helpen om de veiligheid van kinderen te waarborgen door ze te ondersteunen bij hun terugkeer naar school.
  • Onderwijs aan meisjes: duizenden meisjes in Afghanistan, Ethiopië, Mozambique en de Democratische Republiek Congo de ondersteuning geven die ze nodig hebben om naar school te blijven gaan.
  • Filipijnen: ouders de kennis, vaardigheden en middelen geven die nodig zijn om het voorschools onderwijs en de ontwikkeling van hun kinderen te ondersteunen.

Recycling om onze planeet te beschermen

OKI Europe houdt zich niet alleen bezig met donaties, maar heeft ook initiatieven ontwikkeld, zoals het recyclingprogramma voor verbruiksmaterialen dat breed wordt ondersteund door onze klanten. Door gebruikte verbruiksmaterialen te retourneren aan OKI Europe, wordt het verspillende storten van deze materialen op de vuilnisbelt vermeden en komen de materialen terecht in ons recyclingprogramma. Voor elke ton aan gerecyclede gebruikte verbruiksmaterialen doneert OKI Europe een som geld aan Save the Children als onze manier om dank je wel te zeggen en organisaties voortdurend aan te moedigen hun tonercartridges te recyclen en indirect bij te dragen aan een goed doel. 

Ondersteuning van een betere toekomst voor onze kinderen

save the children

Save the Children streeft naar kwaliteitsverbetering van de leeromgevingen van kinderen. Hun toekomstvisie is dat ieder kind kwalitatief hoogwaardig onderwijs krijgt en de vaardigheden ontwikkelt en de kennis vergaart die het nodig heeft om succesvol te zijn in de 21e eeuw. Geschat wordt dat maar liefst 61 miljoen kinderen die de leeftijd voor het basisonderwijs hebben, dit onderwijs niet krijgen. Save the Children werkt in meer dan 120 landen, gefocust op hun thematische prioriteiten: kinderbescherming, onderwijs, gezondheidszorg en HIV/AIDS, voeding en noodsituaties.

Volg OKI Europe via sociale media

Facebook linkedin twitter youtube instagram
>

©1995-2021 Oki Europe Ltd.