Over ons

Bedrijfsbeleid


Verklaring aangaande ons anticorruptie- en anti-omkopingsbeleid

Het beleid van OKI Europe is erop gericht om alle zakelijke activiteiten op een eerlijke en ethisch verantwoorde wijze uit te voeren. We hanteren een zerotolerancebeleid wat betreft omkoping en corruptie en handelen professioneel, eerlijk en integer binnen al onze transacties en relaties, op elk gebied waar wij actief zijn.


Wij hebben doeltreffende systemen ingesteld voor het voorkomen en bestrijden van omkoping.


Wij houden ons aan alle wetten die van toepassing zijn wat betreft de bestrijding van omkoping en corruptie in alle rechtsgebieden waar wij actief zijn en we voldoen aan zowel de Foreign Corrupt Practices Act uit 1977 en de Bribery Act uit 2010, ten aanzien van ons gedrag, zowel op nationaal als internationaal niveau.

Volg OKI Europe via sociale media

Facebook linkedin twitter youtube instagram

©1995-2021 Oki Europe Ltd.