Over ons

Gedragscode van de onderneming

Gedragscode van de OKI Group


De OKI Groep (Oki Electric Industry Co., Ltd.) en leden van de met deze groep verbonden ondernemingen streven er te allen tijde naar om de grote klanttevredenheid te handhaven en om een vertrouwde partner te worden voor alle stakeholders.  Daartoe behoren de aandeelhouders en investeerders, werknemers, klanten, leveranciers en lokale gemeenschappen in de gebieden waarin de groep opereert. De OKI Group richt zich niet alleen op het naleven van alle relevante wet- en regelgeving, maar blijft ook positieve bedrijfsactiviteiten ondersteunen die in overeenstemming zijn met maatschappelijke normen en blijft bijdragen aan de verbetering van de levenskwaliteit van mensen overal ter wereld.

Klanttevredenheid

De OKI Group richt zich op het ontwikkelen en leveren van producten en services die zorgen voor een voortdurende klanttevredenheid, met volledige aandacht voor veiligheid en gebruiksgemak.

Eerlijke zakelijke activiteiten

De OKI Group doet zaken met partners op een eerlijke en niet-discriminerende wijze en heeft transparante en vrije concurrentie hoog in het vaandel.

Goede communicatie

De OKI Group treedt in contact met de samenleving via uiteenlopende interacties en onthult bedrijfsinformatie op een tijdige, passende en billijke wijze.

Intellectueel eigendom en informatiebeheer

De OKI Group erkent het belang van intellectueel eigendom en beheert en beschermt bedrijfsinformatie en informatie van klanten, waaronder persoonlijke informatie, op passende wijze.

Respect voor mensenrechten

De OKI Group respecteert de mensenrechten van alle personen die betrokken zijn bij de activiteiten van de onderneming en doet er alles aan om discriminatie van welke aard dan ook uit te bannen. Kinderarbeid en dwangarbeid worden niet toegestaan.

Een betere werkomgeving

De OKI Group garandeert en handhaaft een veilige en comfortabele werkomgeving voor alle werknemers.

Respect voor werknemers

OKI Group respecteert de eigenheid van elke werknemer en schept een bedrijfscultuur waarin het personeel wordt aangemoedigd om met moed en vastberadenheid om te gaan met de uitdagingen waar de groep voor staat.

Milieubehoud

Om een beter mondiaal milieu te realiseren en te onderhouden, bevordert de OKI Group het milieubeheer en spant de groep zich in om het milieu te beschermen via haar producten en zakelijke activiteiten.

Maatschappelijke bijdrage

Als een maatschappelijk betrokken onderneming levert de OKI Group een bijdrage aan maatschappelijke activiteiten die gericht zijn op algehele verbetering van de samenleving.

Regionaal bewustzijn

De OKI Group streeft ernaar een positieve en wederzijds voordelige relatie op te bouwen met lokale gemeenschappen, waarbij de lokale cultuur en de levenswijze van de landen en regio’s waarin de groep opereert, worden gerespecteerd.

Volg OKI Europe via sociale media

Facebook linkedin twitter youtube instagram
>

©1995-2021 Oki Europe Ltd.