Kontaktujte nás

Oki Systems (Czech and Slovak), s.r.o. Futurama Business Park Sokolovská 668/136d 186 00 Praha 8 Česká republika   IČ 25603931 DIČ CZ25603931 Spoločnosť bola zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu v Prahe, spis. značka C54077 Tel: +420 224 890 158    E-mail: info@oki.sk    


Žiadosť o konzultáciu – spravované riešenia tlače a dokumentov

Kliknite sem >

Spojte sa so spoločnosťou Oki Czech and Slovak

linkedin twitter youtube

Copyright ©1995 – 2016 Oki Data Corporation. Všetky práva vyhradené