Mac OS X PS Yazıcı Sürücüsü

Ayarlar için [Düzen], [Renk Eşleştirme], [Kağıt Kullanımı], [Kağıt Besleme], [Kapak Sayfası], [Renk], [Yazdırma Seçenekleri], [Kullanıcı Kimlik Doğrulaması] ve [Besleme Seviyeleri] panelleri arasında geçiş yapabilirsiniz.

[Layout] Paneli

Madde

Açıklama

1

Sayfa/Yaprak

Bir kağıt sayfası üzerine yazdırılacak sayfa sayısını seçer.

2

Düzen Yönü

Bir kağıt sayfasına birden fazla sayfa yazdırılırken uygulanacak düzeni belirtir.

3

Filigran Kenarlığı

Bir filigran kenarlığı türü belirtir.

4

İki Taraflı

Dubleks yazdırma işlemi gerçekleştirileceği zaman belirtilir.

5

Sayfa yönünü ters çevirme

Bu onay kutusu seçilerek yazdırılacak sayfanın yönünü ters çevirir.

6

Yatay olarak çevir

Bu onay kutusu seçilerek sola ve sağa yazdırma arasından geçiş sağlar.

[Color Matching] Paneli

Madde

Açıklama

1

ColorSync

ColorSync işlevini belirtir.

2

Yazıcıda

Bu makine ile renk eşleştirme işlemi gerçekleştirir.

3

Profil

Bir profil belirtir.

[Paper Handling] Paneli

Madde

Açıklama

1

Sayfaları harmanlama

Bu onay kutusu seçilerek kopya birimlerine yazdırır.

2

Yazdırılacak Sayfalar

Yazdırılacak sayfaları belirtir.

3

Sayfa Sırası

Yazdırılacak bir sayfa sırası belirtir.

4

Kağıt boyutuna sığdırmak için ölçeklendir

Kağıt boyutuna sığdıracak şekilde yazdırır. Bir belge bu ayara bağlı olarak doğru yazdırılamayabilir.

Bu onay kutusu seçilerek bir belgeyi çıktı kağıdının boyutuna sığdırmak için genişletir veya küçültür.

5

Hedef Kağıt Boyutu

[Scale to fit paper size] onay kutusu seçildiğinde, çıktı kağıdı boyutunu seçer.

6

Yalnızca küçük boyuta ölçeklendir

Bu onay kutusu seçilerek bir belgeyi çıktı kağıdının boyutuna sığdırmak için yalnızca küçültür.

[Paper Feed] Paneli

Madde

Açıklama

1

Tüm Sayfalar Şuradan

Kağıt besleme tepsisini belirtir. [Auto Select] ögesini belirtirseniz, otomatik olarak bir tepsi seçilir.

2

İlk Sayfa Şuradan

Bu ayarı belirtilen tepside yalnızca ilk sayfayı yazdırmak için seçin.

3

Kalan Sayfalar Şuradan

Bu ayarı belirtilen tepside kalan sayfalara yazdırmak için seçin.

[Cover Page] Paneli

Madde

Açıklama

1

Kapak Sayfası Yazdır

Kapak yazdırmayı belirtir.

2

Kapak Sayfası Türü

Kapak yazdırırken bir dize belirtir.

3

Fatura Bilgileri

Bu işlev kullanılamaz.

[Renk] Paneli

Madde

Açıklama

1

Gri tonlama

Siyah-beyaz yazdırmayı belirler.

2

Renkli

Renkli yazdırma sırasında renk moduna uyarlamayı belirtir.

[Yazdırma Seçenekleri] Paneli

Madde

Açıklama

1

Kalite1, Kalite2, Besleme, Kağıt

Yazdırma kalitesi, toner tasarrufu, kağıt türü vb.ni belirler.

[User Authentication] Paneli

Madde

Açıklama

1

Kullanıcı Doğrulama

Yazdırırken kullanıcı kimlik doğrulaması ayarlarsanız bu onay kutusunu seçin.

2

Kullanıcı Adı

Kullanıcı kimlik doğrulaması için kullanıcı adı.

3

Parola

Kullanıcı kimlik doğrulaması için parola.

[Secure Print (Güvenli Yazdırma)] Paneli

Öğe

Açıklama

1

İş Türü

İş türünü belirtir. [Secure Print (Güvenli Yazdırma)] veya [Store for Re-print (Yeniden Yazdırma İçin Kaydet)] öğesi seçilirse, [JOB PIN (Şifre)] öğesi kullanılabilir.

2

Şifre

Kayıtlı işi yazdırmak için iş parolasını belirler.

[Besleme Seviyeleri] Paneli

Madde

Açıklama

1

Sarf Malzemeleri

Sarf malzemelerinin kalan miktarını gösterir.