Faks Göndermek İçin Faks Numarası Girme

 1. Dokunmatik panelde [Fax/Internet Fax (Faks/İnternet Faks)] öğesine veya operatör panelinde (FAKS) düğmesine basın.

 2. ADF'ye veya belge camı üzerine bir belge yerleştirin.

 3. [Faks] düğmesine basın.

 4. [Manual Dial (Manual Arama)] düğmesine basın.

 5. Hedef numarayı girin ve [OK (Tamam)] düğmesine basın.

 6. Gerekirse ayarları değiştirin.

  Kısa not

  • Faks göndermek için varsayılan ayarlar şu şekildedir.

   [Scan Size (Tarama Boyutu)]: A4 veya Mektup

   [Çözünürlük]: Normal

   [Yoğunluk]: 0

  • Varsayılan ayarları dokunmatik panelde [Device Settings (Aygıt Ayarları)] > [Admin Setup (Yönetici Kurulumu)] öğesine basarak değiştirebilirsiniz.

   Faks Ayarları

 7. (BAŞLAT) düğmesine basın.