Narzędzie do konfiguracji skanera sieciowego (Mac OS X)

Ten rozdział opisuje Narzędzie Ustawień Sieciowych Skanera, które służy do ustawiania miejsca docelowego połączenia.

  1. Wybierz [Application (Aplikacja)] > [OKIDATA (OKIDATA)] > [Scanner (Skaner)] > [Network Scanner Setup Tool (Narzędzie Ustawień Sieciowych Skanera)].

  2. Wybierz urządzenie z okna [Scan Settings (Ustawienia skanowania)], kliknij [Register (Rejestr.)] zarejestruj [Name (Nazwa)] i Hosta w [Register host address (Zarejestruj adres hosta)], a następnie kliknij [OK (OK)].