Rozszerzenie sieciowe

W rozszerzeniu sieciowym można sprawdzić ustawienia urządzenia i ustawić skład opcji.

Aby używać rozszerzenia sieciowego, należy włączyć protokół TCP/IP.

Uwaga

Wymaga to uprawnień administratora.

Notatki

  • Rozszerzenie sieciowe jest instalowane automatycznie w czasie instalacji sterownika drukarki za pośrednictwem połączenia sieciowego TCP/IP.

  • Rozszerzenie sieciowe działa w połączeniu ze sterownikiem drukarki. Nie instaluj tylko rozszerzenia sieciowego.

  • Rozszerzenie sieciowe działa tylko przy podłączeniu sterownika drukarki do portu OKI LPR lub standardowego portu TCP/IP.