Narzędzie konfiguracji

W narzędziu konfiguracji można sprawdzić stan urządzenia i zarejestrować adres e-mail oraz profil na urządzeniu. Można zarządzać wieloma urządzeniami.