Program narzędziowy PS Gamma Adjuster

Pozwala on regulować gęstość półtonów kolorów CMYK drukowanych przez drukarkę. Z funkcji tej można skorzystać, jeśli kolory na fotografiach lub grafikach są zbyt ciemne.

Uwaga

  • Ta funkcja może być używana ze Sterownikiem Drukarki PS.

  • W Windows, menu [Regulator Gamma] lub jego zawartość może nie być wyświetlana w zakładce [Kolor] sterownika drukarki po zarejestrowaniu nazwy regulacji półtonu w [Regulacja Gamma Użytkownika]. W takiej sytuacji należy ponownie uruchomić komputer.

  • Używanie regulacji półtonu może spowodować zwolnienie drukowania. Jeżeli szybkość jest najważniejsza, odznacz [Custom Gamma Adjustment (Niestand. regulacja gamma)] w zakładce [Color (Kolor)] w oknie sterownika drukarki lub wybierz [None (Brak)] dla [Custom gamma (Własne gamma)] w zakładce [Quality2 (Jakość2)] w panelu [Print Options (Opcje drukowania)] dla sterownika drukarki Mac OS X.

  • Aplikacje, które zostały uruchomione przed zarejestrowaniem [Gamma Curve Name] muszą zostać uruchomione ponownie przed drukowaniem.

  • Niektóre aplikacje pozwalają Ci na określenie kompensacji przyrostu punktu i regulację półtonu podczas drukowania lub posiadają funkcję, która zawiera takie ustawienia w pliku EPS. Aby użyć takich funkcji zapewnionych przez aplikację, odznacz [Custom Gamma Adjustment (Niestand. regulacja gamma)] w zakładce [Color (Kolor)] w oknie sterownika drukarki lub wybierz [None (Brak)] dla [Custom gamma (Własne gamma)] w zakładce [Quality2 (Jakość2)] w panelu [Print Options (Opcje drukowania)] dla sterownika drukarki Mac OS X.

  • Lista wybór drukarki z PS Gamma Adjuster wyświetla nazwy modeli. Jeżeli więcej niż jedna drukarka tego samego modelu istnieje w folderze [Printers and Faxes], zarejestrowana [Gamma Curve Name] jest stosowana we wszystkich drukarkach tego samego modelu.