Alarm e-mail

Aby użyć tej funkcji, musisz najpierw ustawić swój serwer e-mail.

Ustawienia e-mail (strona Web)

Ustawienie wysyłania powiadomienia e-mail, jeżeli wystąpi błąd

 1. Otwórz stronę Web tego urządzenia.

  Otwórz stronę Web tego urządzenia

 2. Zaloguj się jako administrator.

 3. Wybierz [Admin Setup].

 4. Wybierz [Network] > [E-mail] > [Alert Settings].

 5. Wprowadź adres e-mail do otrzymywania powiadomień w [Failure Notification Settings].

 6. Kliknij [Setting] wprowadzonego adresu e-mail.

  Jeżeli chcesz zastosować warunki powiadamiania do innego adresu, kliknij [Copy].

 7. Wybierz [Upon occurrence of an event] w [Way of E-mail Alerting], a następnie kliknij [To Step 2].

 8. Wprowadź ustawienia zaawansowane, wykonując wyświetlane na ekranie instrukcje.

  Jeżeli wprowadzisz sprawdzanie w jakichkolwiek błędach lub ostrzeżeniach, które wymagają powiadamiania, okno do określenia różnicy czasu pomiędzy wysłaniem powiadomienia i wystąpieniem, jest wyświetlane.

 9. Kliknij [OK].

 10. Kliknij [View a summary of current configuration], aby sprawdzić aktualne ustawienia, a następnie kliknij [x], aby zamknąć okno.

  Można sprawdzić bieżące ustawienia dla maksymalnie dwóch adresów w oknie głównym. Wybierz adresy do sprawdzenia z ramki.

 11. Kliknij [Submit].

  Nowe ustawienie przynosi skutek, gdy funkcja sieciowa tego urządzenia uruchamia się ponownie.

Ustawienie regularnego wysyłania powiadomienia e-mail

 1. Otwórz stronę Web tego urządzenia.

  Otwórz stronę Web tego urządzenia

 2. Zaloguj się jako administrator.

 3. Wybierz [Admin Setup].

 4. Wybierz [Network] > [E-mail] > [Alert Settings].

 5. Wprowadź adres e-mail do otrzymywania powiadomień w [Failure Notification Settings].

 6. Kliknij [Setting] wprowadzonego adresu e-mail.

  Jeżeli chcesz zastosować warunki powiadamiania do innego adresu, kliknij [Copy].

 7. Wybierz [Periodically] w [Way of E-mail Alerting], a następnie kliknij [To Step 2].

 8. Wprowadź ustawienia zaawansowane, wykonując wyświetlane na ekranie instrukcje.

 9. Kliknij [OK].

 10. Kliknij [View a summary of current configuration], aby sprawdzić aktualne ustawienia, a następnie kliknij [x], aby zamknąć okno.

  Można sprawdzić bieżące ustawienia dla maksymalnie dwóch adresów w oknie głównym. Wybierz adresy do sprawdzenia z ramki.

 11. Kliknij [Submit].

  Nowe ustawienie przynosi skutek, gdy funkcja sieciowa tego urządzenia uruchamia się ponownie.

Notatki

W przypadku błędu, który nie jest kwalifikowany do powiadamiania, e-mail nie jest wysyłany.