Zapisanie zeskanowanych danych w folderze udostępnionym