Zapisywanie zeskanowanych danych do komputera

Rozdział ten opisuje jak zapisywać zeskanowane dane z urządzenia w komputerze.

Skanuj za pomocą funkcji Skan do komputera na urządzeniu lub za pomocą oprogramowania na komputerze.

Skanuj za pomocą jednego z poniższych programów.

System Windows

ActKey: Można zainstalować w ramach instalowania oprogramowania z [Install Optional Software (Instaluj oprogramowanie opcjonalne)].

WSD: Fabrycznie zainstalowany na systemie Windows.

System Mac OS X

Przechwytywanie Obrazu: Dostarczany wraz z systemem Mac OS/Mac OS X