Drukowanie danych z pamięci USB

Możesz podłączyć urządzenie magazynujące USB do drukarki i zapisać wydrukowane dane.

Uwaga

 • Nie gwarantujemy prawidłowego działania wszystkich pamięci USB. (Pamięci USB posiadające funkcje zabezpieczeń nie są obsługiwane.)

 • Urządzenie nie obsługuje USB 3.0.

 • Rozdzielacze USB i zewnętrzne dyski twarde USB nie są obsługiwane.

 • Zaszyfrowane pliki PDF nie są obsługiwane.

Notatki

 • Obsługiwane są następujące systemy plików: FAT12, FAT16 i FAT32.

 • Obsługiwane formaty plików: PDF(v1.7), JPEG, PDF, TIFF(wersje v6), XPS, PRN (PS, PCL, XPS)

 • Obsługiwana jest pamięć USB o pojemności do 32 GB.

 • Na liście plików wyświetlanych jest maksymalnie 100 plików o obsługiwanych formatach zapisanych w pamięci USB.

  • Jeśli w pamięci USB zapisanych jest 100 lub więcej plików, to lista plików nie będzie wyświetlana prawidłowo.

  • Pamięć USB z 20 poziomową lub większą strukturą katalogów może nie być poprawnie odczytana.

  • Ścieżki dostępu do plików o długości przekraczającej 240 znaków mogą nie być poprawnie odczytywane.

 • Pliki zapisane w pamięci USB można drukować pojedynczo.

 1. Wprowadź pamięć USB do portu USB.

 2. Naciśnij [Drukuj] lub przycisk (DRUKUJ).

 3. Naciśnij [Drukuj z pamięci USB].

 4. Naciśnij [Wybierz plik wydruku].

 5. Wybierz folder, który zawiera plik, który chcesz wydrukować.

 6. W razie potrzeby skonfiguruj ustawienia drukowania.

 7. Naciśnij przycisk (START).

 8. Gdy zostanie wyświetlone powiadomienie o tym, że można usunąć pamięć USB, usuń pamięć z portu.

Anulowanie zadania druku

Aby anulować drukowanie z pamięci USB, przyciśnij przycisk (ZATRZYMAJ) na panelu operatora.

Zadanie druku możesz anulować dopóki nie zostanie wyświetlone powiadomienie o zakończeniu drukowania.

Uwaga

Strony, które są gotowe do wydrukowania na tym urządzeniu zostaną wydrukowane bez zmian.