Zapisywanie często używanych ustawień sterownika.

Ustawienia sterownika można zapisywać.

Uwaga

Ta funkcja jest niedostępna w sterowniku drukarki PS w systemie Windows.

Notatki

Można zapisać do 14 ustawień.

Rejestrowanie ustawień sterownika drukarki Windows PCL

 1. Kliknij [Start], a następnie wybierz [Urządzenia i drukarki].

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę [OKI MC573 PCL6 (OKI MC573 PCL6)] i wybierz [Printing preferences (Preferencje drukowania)].

 3. Skonfiguruj ustawienia wydruku do zapisania.

 4. Kliknij [Zapisz] w [Ustawienia sterownika] w zakładce [Konfiguracja].

 5. Aby zapisać ustawienia, podaj nazwę i kliknij przycisk [OK].

 6. Kliknij [OK (OK)], aby zamknąć okno ustawień druku.

Rejestrowanie ustawień sterownika drukarki Mac OS X

Uwaga

 • Ustawienia domyślne znajdujące się w oknie dialogowym [Page Setup (Ustawienia strony)] nie mogą być zmienione.

 • Zapisanie tych samych ustawień dla innego sterownika nie gwarantuje jego prawidłowej pracy. Zapisz ustawienia pod taką nazwą, które możesz rozróżnić.

 1. Otwórz plik do wydrukowania.

 2. Wybierz [Drukuj] z menu [Plik].

 3. Skonfiguruj ustawienia wydruku do zapisania.

 4. Wybierz [Zapisz aktualne ustawienia jako domyślne] z [Ustawienie wstępne].

 5. Aby zapisać ustawienia, podaj nazwę i kliknij przycisk [OK].

Uwaga

Ta funkcja jest niedostępna w sterowniku drukarki PS w systemie Windows.

Dla sterownika Windows PCL

 1. Otwórz plik do wydrukowania.

 2. Wybierz [Print (Drukuj)] z menu [File (Plik)].

 3. Kliknij [Preferences (Preferencje)].

 4. Wybierz ustawienia, których chcesz użyć z [Driver Setting(Ustawienia sterownika)] w zakładce [Setup (Konfiguracja)].

 5. Kliknij [OK (OK)].

 6. Kliknij [Print (Drukuj)] na ekranie [Print (Drukuj)].

System Mac OS X

 1. Otwórz plik do wydrukowania.

 2. Wybierz [Print (Drukuj)] z menu [File (Plik)].

 3. Z [Presets (Ustawienia)] wybierz ustawienia, których chcesz użyć.

 4. Kliknij [Print (Drukuj)].

  Notatki

  Jeśli wybierzesz [Show Presets (Pokaż gotowe ustawienia)] w [Preset (Gotowe ustawienie)], a następnie odznaczysz pole [Reset Presets Menu to „Default Settings” After Printing check box (Pole wyboru Zresetuj menu gotowych ustawień do „Ustawień domyślnych” po wydrukowaniu)], stosowane będzie wybrane ustawienie gotowe.