Zachowywanie w drukarce często drukowanych dokumentów

Zachowaj zadanie druku w wewnętrznej pamięci drukarki. Podczas drukowania wybierz zadanie udostępnione z panelu operatora.

Uwaga

Jeśli nie możesz zapamiętać zbuforowanych danych z powodu niewystarczającej ilości wolnego miejsca w pamięci urządzenia, to zostanie wyświetlona wiadomość informująca o zapełnieniu dysku twardego drukarki, a zadanie drukowania nie zostanie wykonane.

 1. Otwórz plik do wydrukowania.

 2. Wybierz [Print] z menu [File].

 3. Kliknij [Preferences].

 4. Kliknij zakładkę [Job Options].

 5. Wybierz [Shared Print (Drukowanie współdzielone)].

  Możesz nazwać zadanie drukowania w menu Opcje zadania.

 6. Jeśli to konieczne, ustaw pozostałe ustawienia i kliknij [OK (OK)].

 7. Kliknij [Print (Drukuj)] na ekranie [Print (Drukuj)].

  Zadanie druku jest jedynie wysyłane do drukarki i nie jest jeszcze wykonywane.

 1. Otwórz plik do wydrukowania.

 2. Wybierz [Print] z menu [File].

 3. Kliknij [Preferences].

 4. Kliknij zakładkę [Job Options].

 5. Kliknij [Shared Print (Drukowanie współdzielone)] z [Job Type (Typ zadania)].

  Możesz nazwać zadanie drukowania w menu Opcje zadania.

 6. Jeśli to konieczne, ustaw pozostałe ustawienia i kliknij [OK (OK)].

 7. Kliknij [Print] na ekranie [Print].

  Zadanie druku jest jedynie wysyłane do drukarki i nie jest jeszcze wykonywane.

 1. Otwórz plik do wydrukowania.

 2. Wybierz [Print (Drukuj)] z menu [File (Plik)].

 3. Z menu panelu wybierz [Secure print (Bezpieczne drukowanie)].

 4. Wybierz [Shared Print (Drukowanie współdzielone)] z [Job Type (Typ zadania)].

  Możesz nazwać zadanie drukowania w menu Opcje zadania.

 5. Jeśli to konieczne, zmień pozostałe ustawienia, a następnie kliknij [Print (Drukuj)].

  Zadanie druku jest jedynie wysyłane do drukarki i nie jest jeszcze wykonywane.

Notatki

Jeśli szczegóły ustawień nie są wyświetlane w oknie drukowania, kliknij [Show Details (Pokaż szczegóły)] u dołu okna.

 1. Naciśnij [Drukuj] lub przycisk (DRUKUJ).

 2. Przyciśnij [Shared Print (Drukowanie współdzielone)].

  Rozpoczyna się wyszukiwanie zadania.

  Notatki

  Aby zatrzymać wyszukiwanie zadania, naciśnij (STOP).

 3. Jeśli utworzono listę współdzielonych zadań drukowania, przyciśnij [Print (Drukuj)], przy zadaniach współdzielonych, które chcesz wydrukować. Aby wydrukować wszystkie wyświetlane współdzielone zadania, przyciśnij [Print All (Wydrukuj wszystkie)].

  Przyciśnij [Delete (Usuń)], aby usunąć określone współdzielone zadania.

  Przyciśnij [Delete All (Usuń wszystkie)], aby usunąć wszystkie współdzielone zadania.