Drukowanie na długim papierze

Na panelu dotykowym ustaw format papieru ładowanego z podajnika uniwersalnego. Następnie zarejestruj format papieru przy pomocy sterownika drukarki.

Można zarejestrować rozmiary papieru od 64 do 216 mm szerokości i od 90 do 1321 mm długości.

Uwaga

 • Format papieru należy tak zarejestrować, aby jego długość była dłuższa od szerokości. Długość nie może być krótsza od szerokości.

 • Ta funkcja może być niedostępna dla niektórych aplikacji.

 • Jeśli długość papieru przekracza 356 mm, to jakość druku nie może być zagwarantowana, nawet jeśli papier jest używany przy zalecanych warunkach.

W przypadku drukowania na długim papierze, zmień format papieru i skorzystaj z podajnika uniwersalnego oraz tylnej tacki odbiorczej.

 1. Załaduj papier do podajnika uniwersalnego.

 2. Otwórz tylną tacę odbiorczą.

 3. Naciśnij [Ustawienia urządzenia] na panelu dotykowym.

 4. Naciśnij [Ustawiania papieru].

 5. Naciśnij [Podajnik uniwersalny].

 6. Naciśnij [Rozmiar papieru].

 7. Wybierz [Własny].

 8. Przyciśnij [Custom (Niestand.)], aby ustawić rozmiar, a następnie przyciśnij [OK (OK)].

 9. Naciskaj [Wstecz] aż do ukazania się ekranu głównego.

 1. Otwórz plik do wydrukowania.

 2. Wybierz [Drukuj] z menu [Plik].

 3. Kliknij [Właściwości].

 4. Wybierz [Rozmiar Użytkownika] w [Rozmiar] w zakładce [Ustawienia].

  Notatki

  • Możesz wybierać rozmiary papieru z [Baner *** x *** (Baner *** x ***)] jeżeli rozmiar papieru jest ustawiony na 210,0 x 900,0 mm, 215,0 x 900,0 mm, or 215,0 x 1200,0 mm.

  • Instrukcje dotyczące konfiguracji rozmiaru niestandardowego znajdują się w sekcji „Drukowanie na papierze w niestandardowym formacie”.

 5. Wybierz [Multi Purpose Tray (Podajnik uniwersalny)] w [Source (Źródło)].

 6. Jeśli to konieczne, zmień pozostałe ustawienia, a następnie kliknij [OK].

 7. Kliknij [Print] na ekranie [Print].

 1. Kliknij [Start], a następnie wybierz [Urządzenia i drukarki].

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę [OKI MC573 PS (OKI MC573 PS)] i wybierz [Printing Preferences (Preferencje drukowania)].

 3. Kliknij [Advanced] w zakładce [Layout].

 4. Kliknij [Paper Size], wybierz [PostScript Custom Page Size] z listy rozwijalnej, a następnie wprowadź wartości w [Width] i [Height].

 5. Kliknij [OK (OK)] aż do zamknięcia okna ustawień wydruku.

 6. Otwórz plik do wydrukowania.

 7. Wybierz [Print (Drukuj)] z menu [File (Plik)].

 8. Kliknij [Advanced (Zaawansowane)].

 9. Kliknij [Advanced (Zaawansowane)] w zakładce [Layout (Układ)] i wybierz [PostScript Custom Page Size (Własny rozmiar strony PostScript)] w [Paper size (Rozmiar papieru)].

 10. Kliknij [OK (OK)].

 11. Wybierz [Multi-Purpose Tray (Podajnik uniwersalny)] z [Paper Source (Źródło papieru)] w zakładce [Paper/Quality (Papier/Jakość)].

 12. Jeśli to konieczne, zmień pozostałe ustawienia, a następnie kliknij [OK].

 13. Kliknij [Print] na ekranie [Print].

 1. Otwórz plik do wydrukowania.

 2. Wybierz [Print (Drukuj)] z menu [File (Plik)].

 3. Wybierz [Manage Custom Sizes] w [Paper Size].

 4. Kliknij przycisk [+ (+)], aby dodać pozycję do listy formatów papieru.

 5. Dwukrotnie kliknij pozycję [Untitled] i wprowadź nazwę niestandardowego formatu długiego papieru.

 6. Wprowadź wartość [Width] oraz [Height].

 7. Kliknij [OK].

 8. Wybierz zarejestrowany rozmiar papieru w [Paper Size (Rozmiar papieru)].

 9. Wybierz [Multi-Purpose Tray (Podajnik uniwersalny)] dla [All Pages From (Wszystkie strony)], w panelu [Paper Feed (Podajnik papieru)].

 10. Jeśli to konieczne, zmień pozostałe ustawienia, a następnie kliknij [Print].

Notatki

Jeśli szczegóły ustawień nie są wyświetlane w oknie drukowania, kliknij [Show Details (Pokaż szczegóły)] u dołu okna.