Wykorzystaj Dokument na Papierze jako Dane

W tej części opisano, jak skuteczniej wykorzystać dane skanera i faksu.

Wyślij Zeskanowany Dokument jako Plik Załącznika E-mail

Włączenie funkcji Skanuj do E-mail. Możesz przekonwertować zeskanowany dokument do pliku PDF lub innego formatu danych i przesłać plik jako załącznik e-mail.

Wprowadzanie adresu e-mail do wysłania e-maila

Zeskanuj Dokument do Folderu Udostępnionego na Komputerze

Skorzystaj z funkcji Skanuj do Katalogu Udostępnionego. Możesz przekonwertować zeskanowany dokument do pliku PDF lub innego formatu danych i zapisać plik w pliku udostępnionym.

Jak używać skanowania do katalogu udostępnionego

Zapisz Zeskanowany Dokument do Pamięci USB

Skorzystaj z funkcji Skanuj do Pamięci USB. Możesz przekonwertować zeskanowany dokument do pliku PDF lub innego formatu danych i zapisać plik w pamięci USB podłączonej do urządzenia.

Zapisywanie zeskanowanych danych w pamięci USB

Prześlij Zeskanowany Dokument do Aplikacji na Komputerze

Skorzystaj z funkcji Skanuj do komputera. Można wysłać zeskanowany dokument do aplikacji i edytować obraz.

Zapisywanie zeskanowanych danych do komputera

Skorzystaj z funkcji automatycznego dostarczania. Możesz zaznaczyć odebrany dokument jako plik załącznika e-mail, co pozwoli Ci usunąć plik bez jego drukowania, jeżeli jest to dokument niepotrzebny.

Przekazywanie odebranych dokumentów na miejsce docelowe e-mail lub katalog udostępniony (Automatyczne dostarczanie)

Skorzystaj z funkcji automatycznego dostarczania i zapisywania danych transmisji. Możesz zapisywać i zarządzać otrzymanymi faksami w katalogu udostępnionego tak jak danymi bez ich drukowania.

Przekazywanie odebranych dokumentów na miejsce docelowe e-mail lub katalog udostępniony (Automatyczne dostarczanie)

Zapisywanie danych wysłanych i odebranych (Zapis danych przesłanych)